životné číslo

Životné číslo

Životné číslo

životné číslo
Medzi najdôležitejšie čísla vedľa dňa narodenia patrí aj tzv. Životný čiže osudové číslo.

Získame ho súčtom celého dátumu narodenia a redukujeme na čísla 1 – 9, pričom čísla 11 a 22 sa neredukujú.

Príklad:
Dátum narodenia: 14. 8. 1967
Životné číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9

Aké vlastnosti majú nositelia jednotlivých životných čísel:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
1
Má sklon k vodcovstvu. Má odvahu a inšpiráciu. Je aktívny a tvorivý. Prednosť dáva individuálnemu úspechu. Schopnosť presadiť sa vlastnou iniciatívou a vôľu uspieť. Je potrebné viac času venovať druhým. Je dobré ju chváliť. Rada dominuje. Riadiace schopnosti. Niekedy dosiahne slávy alebo spoločenského postavenia.
Pozor na nadradenosť a tvrdohlavosť. Osobné váhavosť a ťažkosti v hľadaní vlastnej cesty. Malá pomoc a podpora zvonku. Osamelosť.
hore
2
Táto osoba je znášanlivá. Láskavá a vyniká veľmi dobrou intuíciou. Ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Je dobré načúvať druhým, mať trpezlivosť a učiť sa umenie diplomacie. Nedostatok odvahy k realizácii plánov. Iniciatívu prenecháva druhému. Od partnera potrebuje oddanosť. Dôležité sú vzťahy, priateľstvo a citový a partnerský život. Dokáže dobre zmierovať osoby, ktoré sú v spore. Úspech v spolupráci s druhými.
Lipnutie na majetku. Pozor na malichernosti. Môže sa prejaviť určitá pasivita a sklon poddať sa okolnostiam. Pozor na podriadenosť a precitlivenosť. Zle sa vyrovnáva so stresom. Potrebuje okolo seba pokoj a pohodu, inak sa stane roztržitou a nervózny. Často sa vyhýba akejkoľvek forme vedenia a zodpovednosti.
hore
3
Táto osoba je mentálne čulá a má činorodú myseľ. Je tvorivá, originálna a má dobrú obrazotvornosť. Neznáša nudu. Rada spolupracuje s druhými ľuďmi. Vyniká osobným kúzlom a vtipom. Je kritická k druhým, a preto je potrebné sa učiť určitej diplomaciu. Pre aktívnu činnosť potrebuje pracovať bez zábran a s voľnosťou. Veľmi rada pracuje vo dvojici. Často sa stáva, že lepšie pracuje pod vplyvom stresu, ktorý aktivuje jej mentálnu energiu. Zvyčajne má rýchly úspech. Je potrebné viac ctižiadostivosti a otvoriť sa. Je vynaliezavá a nápaditá pri riešení problémov. Ľahké nadväzovanie kontaktov, niekedy ale povrchné. Rýchlo sa rozhoduje avšak nie vždy správne.
Pozor na nepokoj, roztržitosť, prílišnú výbušnosť, popudlivosť, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančného života. Pozor na neopatrnosť.
hore
4
Dosiahne pracovné úspechy vďaka svojej vytrvalosti a systematickej práci. Dôležitá je dôslednosť a poriadok. Úspech v neskoršom veku a po pomerne usilovnej práci. Dôležitá je trpezlivosť. Táto osoba je praktická a konzervatívny. Nemá chuť k zmenám, aj keď nemá rada monotónny život. Je zvyčajne fyzicky zdatná a preto dáva prednosť činnostiam, kde uplatní fyzickú silu a obratnosť. Je pracovitá. Potrebuje istotu vernosti partnera.
Pozor na nedbalosť a zúžený pohľad na život. Opatrnosť pri rozhodovaní. Pozor na to, aby to, čo prežíva, neobracala dovnútra, čo pôsobí na nervový systém, preto je dôležité uvoľňovanie energie. Môže sa objaviť nedostatok sebaistoty.
hore
5
Táto osoba potrebuje pohyb, zmeny a rada cestuje. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam a myšlienkam. Má vodcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózny, avšak veľmi citlivá a vyhýba sa rutine a nude. Imponujú jej ľudia, ktorí ju dokážu získať v nejakej oblasti.
Nepodliehať okamžitým nápadom, nestálosti, sklonu k nervozite a nepokoja. Je dobré udržať rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá a obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Pozor na nehody.
hore
6
Veľmi často táto osoba bude pred voľbou a je potrebné sa dobre rozhodovať tvári v tvár vznikajúcim príležitostiam. Partnerstvo, rodina, domov sú základom pre úspech. Rada pomáha druhým. Potrebuje partnera, ktorý splní jej predstavy. Túži po harmonizácii vzťahu. Obvykle sú láska a manželstvo úspešné. Je však potrebné nájsť ochotu k ústupkom. Často má zmysel pre obchod a príklon k estetike alebo umenia. Pravidelnejšie sa venovať zdraviu. Kladie dôraz na materiálnu stránku života. Je veľmi dôležité si ujasniť, čo je dobré a čo je zlé a pochopiť, že zmyslom prekážok je posilniť a preveriť vôľu. Dôležité je uznanie, láska a pod., Ktorá rozvíja jej sebadôveru.
Pozor na váhavosť, roztržitosť a netoleranciu. Prílišná snaha po dokonalosti a nedotklivosť.
hore

7
Táto osoba dáva prednosť duševnej práci. Je snaha sa realizovať v skutočnom kvalitnom živote a vyvíjať sa prácou na sebe samom. Potrebuje pre svoj život priateľstvo. Manželstvo môže byť neľahké, lebo chce byť nezávislá. Dochádza k nečakaným zmenám v živote. Nič nerobiť silou. K úspechu je potrebné dobre vnímať druhej a život a rozvíjať sebadôveru. Priateľstvo a vzťahy hrajú hlavnú úlohu. Realizácia materiálnych cieľov je obtiažna, aj keď peniaze prichádzajú nečakaným spôsobom. Môže sa objaviť sklon k štúdiu, duchovnému životu alebo veľké cesty. Dobre pôsobí vidiek, hory alebo more. U tejto osoby sa môže prejaviť liečiteľské nadanie vo všetkých smeroch ako je fyzický, emocionálny i duchovný smer.
Pozor na pesimizmus a prílišnú strohosť. Niekedy je pyšná a neprístupná. Nedostatok realizmu. Pozor na samotu. Dôležitá je nezaujatosť.
hore
8
Táto osoba je ctižiadostivá. Túži po moci a peniazoch. Riskantné cesty jej prinesú úspech. Problémom je niekedy nedostatok odvahy, odolnosti a duševnej rovnováhy. Má dobré riadiace a organizačné schopnosti. Je húževnatá, vytrvalá, ale konzervatívny. Pre túto osobu je dôležité pochopiť rovnováhu v životnej existenciu. Je potrebné pochopiť príčiny a následky. Je potrebné udržať v rovnováhe dávanie a branie, materiálny majetok neprinesie pokoj, ani uspokojenie, pokiaľ nebude ku prospechu ostatným. Má silný charakter a vôľu prekonávať prekážky.
Pozor na zneužívanie moci, ktoré môže mať vážne dôsledky, útočnosť, tvrdosť, neznášanlivosť a netrpezlivosť. Je dobré naučiť sa čakať na úspech, inak vzniká riziko značných neúspechov. Nikdy nestrácať zo zreteľa zmysel pre slušnosť a úctu k druhým, inak hrozí finančné alebo právne problémy. Má o sebe vysokú mienku a je vyberavá. Je náladová. Nehody alebo problémy so zdravím môžu byť brzdou v rozvoji.
hore
9
Táto osoba hľadá ideál. Bude podnikať cesty, aby získala skúsenosti a stretnutia s významnými ľuďmi. Má vysokú úroveň mentálnej energie a všetky úskalia a problémy zvládne. Dobré je, keď zvýši oddanosť veci, citlivosť a odvahu. Idealistický prístup k sebe i okoliu. Je zodpovedná. Niekedy si neuvedomuje hĺbku svojej múdrosti. Nie je pre ňu nutné zvýšené materiálne zabezpečenie. Láska, pravda a priateľstvo, to je veľmi dôležité. Potreba dávať mnohé zo seba v prospech druhých. Občas nečakaný úspech a realizácia veľkých plánov a to v dobe zrelosti. Široká komunikácia s verejnosťou alebo zahraničím. Ľahko sa učí.
Pozor na sklon k ilúziám, vypätej citovosti, náladovým a prehnaným reakciám. Sklon k citovému napätiu a psychickým výstrelkom.
hore
11
Táto osoba je ambiciózna a inteligentná. Môže dosiahnuť veľkého úspechu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k víziám. Dovedie využívať inšpirácie zhora. Je potrebná trpezlivosť a vyrovnanosť a ďalej viac vôle. Je citlivá a tvorivá. Je potrebné sa naučiť správne hodnotiť svoje emócie a otrasy.
Pozor na netrpezlivosť, nepochopenie druhého, tvrdosť a nezmieriteľnosť. Pozor na nedorozumenia, na stresové situácie a premenlivý materiálne život. Pozor, aby svoje nevšedné schopnosti nevyužívala len k hromadeniu majetku.
hore
22
Táto osoba má snahu po kolektívnej činnosti. Je vysokej inteligencie. Osobný život je na druhom mieste. Má túžbu budovať pre druhých. Vidí ďaleko av širokých súvislostiach. Má inšpiráciu a silu. Je dobré načúvať svojmu vnútornému hlasu.
Snažiť sa o ľudský prístup. Pozor na duševnú preťaženosť až poblúznenie. Vyhýbať sa nesústredenosti.

(Visited 40 times, 1 visits today)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.