Čakry

Čakry sú energetické regulačné centrá nášho tela.

Prúdi nimi vitálna energia, ktorá nás drží na žive. Ľudský organizmus musí byť zásobovaný z troch rôznych prameňov. Potrebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry sú centrom energetickej potencie a tým aj zdrojom všetkej energie, ktorá cirkuluje naším telom mriežkovou sieťou meridiánov. Táto vitálnej energie prúdi všetkými energetickými centrami a ide zdola, pozdĺž chrbtice nahor. Energia šiestich čakier sa nakoniec spájajú v siedmej čakre, ktorá sa nachádza na temene hlavy. Čakry sa nachádzajú na povrchu éterického tela, v rade kruhových vírov, akýchsi kónických kužeľov na prednej a zadnej strane trupu s vrcholy na línii osi chrbtice. Tieto kužeľa sa vzhľadom k trupu otáčajú v smere pohybu hodinových ručičiek, to znamená, že vitálnej energie do nás vstupuje špirálovito spredu aj zozadu, s výnimkou prvej a siedmej čakry, ktorú tvorí len jeden kužeľ, vystupujúce z koncov chrbtice.

Každá jednotlivá čakra ovplyvňuje stav k nej patriacich žliaz s vnútornou sekréciou:

Čakra Žľaza Farba
1 koreňová čakra nadobličky červená
2 sakrálna čakra pohlavné žľazy oranžová
3 čakra solar plexus pankreas žltá
4 srdcová čakra brzlík zelená
5 krčnej čakra štítna žľaza modrá
6 čelný čakra hypofýza indigová
7 temennej čakra šišinka mozgová fialová
Celé telo je s týmito energetickými kolesami siedmich čakier spojené a skrze nich zakúša vitalitu a radosť zo života. Ak je jedno zo siedmich energetických centier porušené, potom je oslabená vo výkone aj príslušná žľaza a k nej patriace telesné oblasti a funkcie vykazujú poruchy, teda príznaky choroby. Nevyvážené energie v čakrách majú tiež silný účinok na city a nálady človeka.

Príčinou porúch môžu byť tieto tri možnosti:

1 tok energie je blokovaný
2 tok energie je moc silný
3 do čakry prúdi energia zdraviu škodlivá
Pretože sme sústavne obklopení kozmickými silami svetla, a tým aj farbami, sme ich vibrácií silne ovplyvňovaní. Každá zo siedmich farebných energiou plní v ľudskom tele špeciálnu funkciu a prislúcha určité čakre, aby jej dávala energiu, ktorú čakra nutne potrebuje k harmonizovanie funkcií. V aure sa biele svetlo rozkladá do siedmich farieb a potom prúdi do príslušného energetického centra. Farba je svojou podstatou čosi duchovného. Tri primárne farby bezprostredne aktivujú fyzický, mentálny a spirituálne energetický potenciál, čo je potrebné k podpore duchovne-duševného rastu.

červená = matérie
žltá = duše
modrá = duch
Červená je v súzvuku s princípom sebavedomie, žltá s princípom múdrosti a modrá s princípom vôle.

1 Červený lúč dodáva potravu fyzickému telu a vniká do neho vdýchnutím kozmickej životnej energie. Žltý lúč podnecuje mentálny vývoj mozgom. Upokojujúce modrý lúč je zachytený duchovným centrom v hlave a prebúdza spirituálnej energie.

2 Červená (matérie) a žltá (duša) sa spájajú v oranžovú, pomocou ktorej možno dosiahnuť sebakontroly a vedomého riadenia citov.

3 Žltá, ako symbol múdrosti v mentálnej úrovni, je spojená s 3. čakrou. Toto silové centrum symbolizuje naše „slnko“. Tu je tiež sídlo nášho podvedomia a centrálne rozvodňa nášho nervového systému.

4 Spojenie žlté (duše) s modrou (duch) vzniká zelená, ktorá symbolizuje harmonické vyrovnanie telesnej a duševne-duchovnej oblasti.

5 Modrá, farba nekonečna a inšpirácie, sa vzťahuje k piatej, krčnej čakre. To je energetické centrum, v ktorom má pôvod hovorené slovo, ktoré umožňuje vyjadrenie citov a pocitov a vytvára komukikaci s okolitým svetom.

6 Indigová vzniká spojením ostatných šiestich farieb rovnakým dielom. Je výrazom duchovnej vznešenosti, múdrosti a dokonalosti. Podporuje otvorenie „tretieho oka tým, že zaostruje vnútorné a vonkajšie videnie a otvára brány nevedomia, aby bol umožnený prístup do spomienok, ktoré oddávna odpočívajú v kútiku duše. Tento farebný lúč prestavuje spojenie konečna s nekonečnom. Vymazáva negatívne štruktúry z vedomia a napomáha vstupu do vyšších dimenzií. Indigovo modrý lúč predstavuje cennú pomoc na našej duchovnej ceste ku kozmickému poznania a večnej pravde.

7 Fialová predstavuje korunu vo farebnom spektre. Toto najvyššie chvenie sa skladá z červenej (matérie) a modrej (duch) a týmto spojením podlieha aj obom protikladom, ktoré sú zložený z nepokojné impulzívnosti a jemné miernosti, občas z bolestných pocitov mysle, čo môže viesť k hlbokému cibrenie. Tým otvára fialová farba cestu ku spirituálnym poznatkom a duševného oslobodenie.

(Visited 137 times, 1 visits today)
Share