Čínsky horoskop

Čínsky horoskop má svoj pôvod v legende. Buddha usporiadal veľkú hostinu, na ktorú pozval všetky zvieratá, kvôli zjednoteniu a rovnosti všetkých živých bytostí. Prvý prišiel agresívny Potkan, za ňou pracovitý Byvol, tretí nebezpečný Tiger a ďalšie zvieratá. Medzi poslednými sa zjavili verný Pes a svedomité Prasa. Buddha sa rozhodol všetky zvieratá odmeniť pre svoju užitočnosť na tomto svete. Rozhodol sa udeliť každému zvieraťu vládu nad každým rokom podľa poradia ako na hostinu prišli. Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes a Prasa. Tento cyklus sa opakuje každých dvanásť rokov.

 1. Vodnár (21. Január – 19.Február)

– charakteristika osobnosti

Vaše znamenie symbolizuje vodný živel, poskytuje duchovné a intelektuálne obohatenie spoločnosti a ľudí okolo vás. Voda má tendenciu prúdiť dopredu a toto robí z vás osobu, ktorá je pozitívne naladená a optimistická.

Dávate k dispozícii svoje znalosti, rady a dokonca i materiálne vlastníctvo tým ľuďom okolo vás, ktorí žiadajú vašu pomoc a emocionálnu podporu. Ste stelesnením brilantnosti, kreativity a takisto ste ochotní prinášať i obete. Máte osobitú  špecifickú povahu, ste bystrí  a inteligentní, ale opatrní robiť dôležité rozhodnutia. Ste ľudomil s veľkým zmyslom pre humor.

Ste tolerantní a nevadí vám, keď si ostatní  z vás robia žarty. Je cenné, že ste skôr
darcom než príjemcom, môžete ľuďom poskytnúť  nádej a inšpiráciu. Vodnári sú sympatickí, vľúdni
očarujúci a intuitívni, ale môžu sa stať občas výstrednými a nedisciplinovanými. Môžu byť tiež pomalí, čím iritujú svoje okolie.

Vo vašom milostnom živote, máte  dobré skúsenosti, ale niektoré nezdary v tejto oblasti spôsobia útlm a vaše srdce môže byť zranené. Vlastnosti, ktoré vás robia šťastnými sú úprimnosť, pravdovravnosť, čestnosť a bystrosť. Naopak, vlastnosti, ktoré bránia vášmu úspechu, sú  nedôslednosť, rebelantnosť a opatrnosť.

 1. Ryby (20.Február – 20.Marec)

– charakteristika osobnosti

Ryby majútendenciu jednať v dvoch opačných smeroch . To potláča ichschopnosť rozhodovania. Sú  vnímaví a citliví  k ich pracovnému  a súkromnému životu a  preukazujú svoj  bezchybný pohľad na materiálne, technické a duchovné aspekty života. Majú zvláštne umelecké danosti a oplývajú  kreativitou.  Ich špeciálnou vlastnosťou je láska pre krásne veci v živote  a tiež špeciálne denné snívanie. Majú príliš mäkké srdce a sú ochotní  pomôcť druhým v núdzi, čo môže viesť k problémom pvojuneschopnosťpovedať „nie“. Sú predvídaví a konajú intuitívne, sú náladoví  a  nepokojní. Niektoré depresie a nespokojnosť v živote môžu viesť k drogovej  závislosti, alebo nadmernému pitiu.

Máte veľkú vnútornú silu, ktorú si treba uvedomovať a žiť v súlade s ňou.

Delia sa so svojimi zdrojmi a prostriedkami s inými, dokonca aj s peniazmi a myslia si, že iní by mali urobiť to isté.

Vlastnosti, ktoré  sú im vlastné sú  dobrosrdečnosť, progresívnosť, zhovievavosť, a nápaditosť.  Vlastnosti, ktoré bránia ich úspechu sú  nerozhodnosť, neuváženosť, nepraktickosť a ľahkovážnosť.

 

 1. Baran (21.Marec – 20.Apríl)

 

– charakteristika osobnosti

 

Baran je svojou osobnosťou agresívny a rovnako agresívne rieši aj problémy, s ktorými sa počas života stretáva. Baran je nebojácny a svojím entuziazmom sa bezhlavo vrhá aj do extrémov. Extrovertná povaha a silná sexualita sú charakteristickými znakmi tohto znamenia. Negatívom osobnosti barana je jeho egoizmus. Vo svojej sociálnej skupine sú barani lídermi, obyčajne im však chýba dostatočná múdrosť, ktorú si táto rola vodcu vyžaduje. Pri jednaní s ľuďmi preukazujú býci necitlivosť, darebáckosť a nedostatok pragmatizmu. Avšak vďaka sile a odvážnosti dokážu na sebe zapracovať a v ceste za splnení cieľa prekonajú akúkoľvek prekážku. Vtedy môžu byť kľúčovými osobnosťami. Ich prístup k opačnému pohlaviu je priamy a agresívny, rovnako ako aj prístup k vlastnému životu. Vyznačujejú sa výnimočnou neviazanosťou a vytrvalosťou, čo pravdepodobne pramení z vlastnej kvality byť sám sebe pánom, ale taktiež vedie k nedostatku štýlu a elegancie. Nemusia veľa rozprávať ani sa pokúšať o ospravedlnenie, stačí im uplatniť ich prevahu a pracovitosť. Nie sú veľmi spoločenskí, ale sú celkom ochotní pomôcť. Prílišná dôverčivosť je dôvodom, prečo sa ich ľudia snažia využiť. Kladnými vlastnosťami ľudí narodených v tomto znamení je, že sú plní života, odvážni, impulzívni a jasní filozofi. Vlastnosti, ktoré im bránia v úspechu je netolerantnosť, sebahľadanie, závisť a neflexibilnosť.

 

 1. Býk (21.Apríl – 21.Máj)

 – charakteristika osobnosti

 

Býk je znamením predstavujúcim mužnosť, silu, vytrvalosť a energiu. Býci sú pomerne vyrovnaní a pokojní, ale ak ich niečo naštve, stávajú sa zlými a nebezpečnými. Obľubujú ak je život stabilný a nenarúšajú ho žiadne náhle zmeny. Sú spoľahliví a citliví, čo si na nich ľudia vysoko cenia. Majú vrodenú túžbu kreovať a vytváraťveci. To je dôvodom, prečo sú bezchybní pokiaľ ide o hospodárenie s peniazmi, mužmi a rôznymi úlohami v živote. Láka ich luxus, ktorý prichádza s peniazmi a práve preto sú vždy pripravení pracovať s nimi. Býk je vo svojej podstate pohostinný až labužnícky typ a má obrovskú túžbu uspokojenia po fyzickej stránke. Je spokojný s tým, čo si ostatní ľudia myslia alebo hovoria, nezvykne  meniť názory. Býci sú celkom náladoví a ak sú zahltení prácou neprekáža im to, dokonca sa v tom vyžívajú. Nečinnosť ich irituje. Rodina a priatelia sú u býkov na prvom mieste. Pozitívnymi vlastnosťami býka sú realistickosť, spoľahlivosť, otvorenosť a bohémstvo. Vlastnosťami, ktoré im bránia v ceste za úspechom sú sebectvo, tvrdohlavosť, letargia a neviazanosť.

 

 1. Blíženci (22.Máj – 21.Jún)

Blíženci sa vyznačujú dvojakým druhom povahy, ako keby žili dve osoby v jednom tele.  Majú bystrú myseľ, sú zvedaví a oplývajú jedinečnými nápadmi, ktoré prichádzajú k nim  celkom prirodzene a nepostrádajú žiaden štýl a eleganciu.Vaše dvojča – blíženec robí z vás odhodlaného a stabilného človeka, ale z času na čas náladového a nevypočitateľného.   Blíženci sú úprimní vo svojom vzťahu so svojou láskou, ale zároveň majú tendenciu flirtovať s opačným pohlavím. Takže, sú celkom iniciatívni v nadväzovaní nových kontaktov. Je pre nich problematické, aby zostali na vrchole, alebo aby si udržali vo vzťahu líderskú pozíciu. Nemajú problém osloviť ľudí, sú komunikatívni a to je dôvod,  prečo nemôžu žiť bez komunikácie. Sú bystrí a rafinovaní a nenechajú si ujsť príležitosť, aby  rýchlo zarobili peniaze. Ale taktiež sa stáva, že ich ľahkomyselne môžu minúť. Blíženci sú chytrí a zábavní  a to priťahuje ľudí , aby boli v ich spoločnosti. Dochádza k častým zmenám v ich  nálade  a preto by mali mať neustálu kontrolu nad svojim správaním, aby svojimi výkyvmi nálad nezraňovali druhých. Vlastnosti, ktoré ich robia obľúbenými, sú vtipnosť, brilatnosť, pohotovosť a veselosť. Vlastnosti, ktoré im bránia v ​​úspechu, sú chaotickosť, komplikovanosť, niekedy hrubé správanie a  neznášanlivosť. Známi  ľudia narodení v znamení Blížencov: Johnny Depp, Steffi Graf, Elizabeth Hurley, Anna Kournikova, Prince William.

 

 1. Rak (22.Jún – 22.Júl)

– charakteristika osobnosti

Osoby v znamení raka sú považované za pomerne nestabilné zvnútra a sú náchylní pochybovať pri nových príležitostiach v živote. Sú citliví, nemajú problém sa prispôsobiť okoliu a zároveň sú pomerne naviazaní k ich rodine. Existuje mnoho ďalších aspektov vašej osobnosti ako je zvláštna túžba byť obdivovaný a milovaný. Ste citliví a častejšie oveľa emocionálnejší ako ostatní. Cítite zmysel pre výsledok, ste pripravení vydržať čokoľvek, ak máte pocit, že výsledok bude stáť za to. Ste prisposobiví vo viacerých oblastiach pre dosiahnutie cieľa a niekedy máte pocit, že nikto iný to nemôže urobiť lepšie ako vy. Ste opatrní a nevrháte sa do nepoznaných vôd. Máte vrodený pocit neistoty i bojazlivosti a to vám bráni prijatiu rizík, ktoré brzdia váš možný rast. Máte veľké záľuby, ale naopak aj predsudky. Ak niečo chcete, poviete to jasne, čo platí aj v oblasti sexuality. Držíte si odstup od vášho partnera a ak to nie je podľa vašich predstáv, môže nastať odcudzenie medzi vami. Viete sa nadchnúť pre materiálne veci a ak si niečo zmyslíte, väčšinou to aj dokážete. Vlastnosti, ktoré sú vám vlastné sú túžba po úspechu, dôveryhodnosť, nápaditosť a zmysel pre pochopenie. Negatívne vlastnosti,  ktoré sa často vyskytujú u rakov sú prílišná hrdosť, tendencia odsudzovať,náladovosť a pesimizmus. Slávne svetové osobnosti  v znamení raka: Sylvester Stallone, Tom Hanks, Tom Cruise, princezná Diana, Pamela Anderson.

 1. Lev (23.Júl – 22.August)

-charakteristika osobnosti

Lev je považovaný za vládcu džungle, takže aj vy sa považujete za vodcu svojho vlastného sveta. Radi ukazujete statočnosť, nadradenosť a suverenitu. Máte inštinkt pre dosiahnutie mimoriadnych výkonov, silu, charakter, aby ste prebrali líderskú pozíciu v každej situácii, kde vaša prítomnosť budí rešpekt a pozornosť. Máte veľké srdce, ste veľkorysí a senzitívni na pocity druhých. Ste dosť egoistickí. Máte tendenciu niekedy trpieť samochválou a vystatovačnosťou, ale zároveň ste dominujúci, čo sa nemusí páčiť vašim súperom. Toto znamenie je ctižiadostivé, ale aj plné súcitu, tiež tvrdohlavé a trochu poškodené mocou. Ale rovnako je charakteristické pre vás byť náladový a máte tendenciu zamýšľať sa. Môžete sa dostať do hlbokých depresií, ale riešenie je vždy v sebaovládaní, tvrdej práci a nechať si poradiť od druhých osôb. Ste ambiciózni a citliví vo vzťahu k opačnému pohlaviu. Celkovo sa vám darí v pracovnom živote, ale niekedy je rozumné tlmiť neuvážené rozhodnutia. Vlastnosti, ktorými ovplývate sú srdečnosť, silná osobnosť a veľká šľachetnosť. Negatívami sú agresivita, povýšeneckosť, pýcha a prílišné sebavedomie.

 

 

 1. Panna (23.August – 22.September)

– charakteristika osobnosti

Ľudia v znamení Panny sú plachí, introvertní a dokonca aj celkom naivní. Vaša osobnosť a pokoj je panenský v tom zmysle, že ste pasívni, ale nieste dostatočne priebojní riešiť problémy s druhými ľuďmi. Ale zároveň ste praktickí a racionálni, máte sklony k sebaobetavosti, takisto veľké pozitívum je spoľahlivosť a nenápadná prispôsobivosť v súvislosti s vyhýbaniu sa problémom. Máte výborne vyvinutý zmysel pre detail, no dokonca môžete byť puntičkári, čo môže paradoxne znepríjemňovať život druhým ľuďom. Ste nohami na zemi a preto ste uznávaní v kolektíve, kde sa zamestnanci cítia pohodlne. Dokážete dosť dobre znášať stres a máte zmysel sa orientovať v chaose. Pokiaľ ide o hospodárenie s peniazmi a nadväzovaním nových vzťahov, máte tendenciu byť trochu lakomý a dokážete odcudzovať, alebo aj ohovárať ľudí okolo vás, dokonca aj rodinu. Poznáte radi pravdu,máte radi dochvíľnosť, naopak neznášate neporiadok a lenivosť. Pozitívne vlastnosti, ktorými ste obdarení sú spoľahlivosť, sebakritika, racionálne a systematické zmýšľanie. Negatívami vlastnosťami sú ľahostajnosť, neustúpčivosť a malichernosť.

 

 1. Váhy (23.September – 22.Október)

-charakteristika osobnosti

Ak ste sa narodili v znamení Váh, máte charakteristickú rovnováhu vo vnútri vašej osobnosti, viete si zorganizovať prácu bez stresových situácií z čoho vyplýva vaša harmónia medzi osobným a pracovným životom. Máte sklon porovnávať, analyzovať, zvažovať v každej situácii pre nájdenie najlepšieho riešenia. To tiež značí, že ste osobnosť, ktorá má zmysel pre spravodlivosť a pravdu. Ste inteligentní vo vnútri, ale máte problém dosiahnuť výraznejší cieľ a dotiahnuť veci do úplného konca. Ale vyvažovanie a porovnávanie vás drží bokom od postojov väčšiny spoločnosti a dokonca môže dôjsť až k strate niekoľkých priateľov, ak si zvážite, že dané osoby nemajú pre vás pozitívny prínos. Tieto rozhodnutia robíte v pravý čas. Môžete byť celkom vplyvní a taktní vo vzťahu s ľuďmi, ale niekedy aj naopak nerozhodní a poddajní. Často neviete povedať „NIE“ a to môže viesť k niektorým skľučujúcim a nepríjemným situáciám pre vás. Radi preferujete prácu, kde ste v kontakte s tímom ľudí, ako keby ste mali vykonávať činnosť samostatne. Vlastnosti, ktoré vás robia šťastným a zároveň príťažlivým pre okolie sú charizma, intelekt, nestrannosť a spravodlivosť. Vlastnosti, ktoré bránia vášmu úspechu sú zvyčajne lenivosť, ležérnosť, sebeckosť a nebyť si istý v rôznych situáciách. Známe osobnosti v znamení Váh: Eminem, Kate Winslet, Avril Lavigne, Catherine Zeta-Jones.

 1. Škorpión (23.Október – 21.November)

– charakteristika osobnosti

Škorpión je celkom šikovný a bystrý, ale aj dokonca intenzívne pomstychtivý v prípade, že mu konkrétna osoba nevyhovuje. Ste symbolom odvahy a sily a to Vám dáva predispozíciu po túžbe po slobode. Vaša intuícia Vám dáva možnosť vidieť veci v súvislostiach ďalej a „vidieť veci až za roh“  ako Vaši priatelia a oponenti. To Vám poskytuje silu v rozhodovaní a plánovaní, ak Vám niekto oponuje, alebo Vás od istých vecí odhovára. Ste dobrodružná povaha a ste vodca kdekoľvek sa ocitnete. Odvážite sa zájsť aj tam, kde sa iní neodvážia a máte veľkú výdrž a vôlu. V konfliktných sitáciách ste dominantný protivník. Od svojich priateľov očakávate celkovú loajalitu a úprimnosť, ale ak to tak nie je, nedáte sa oklamať pretože máte vynikajúce videnie. Ste brilantný a taktický vo vašom podnikaní, radi riskujete, objavujete, ale dokážete aj tajiť, klamať pre dosiahnutie úspechu. Týmto spôsobom sa môžete dostať do problémov, ale napriek tomu sa Vám podarí v živote veľmi veľa niekedy aj na úkor nepriateľov. Ste stelesnením úspešného človeka v očiach spolupracovníkov a samozrejme aj v očiach Vašej rodiny. Vaše pozitívne vlastnosti sú sila vôle, pozitívnosť, odvážnosť a priebojnosť. Negatívne vlastnosti, ktoré bránia úspechu bývajú sebeckosť, žiarlivosť a chladnokrvnosť.

 1. Strelec (22.November – 21.December)

-charakteristika osobnosti

Strelec predstavuje čiastočnú živočíšnosť vo Vás a tiež svoje duchovné a filozofické túžby po všetkých dôležitých právd života. Strelci zmýšlajú ako statoční, podnikaví a prezieraví jednotlivci. Napriek týmto vlastnotiam často disponujete tendenciou dostať sa do konfliktu argumentov pre dosiahnutie cieľa. Váš dobrodružný charakter je podporeným veľkým vnútorným nadšením a optimizmom, ktorý je viditeľný najmä vo výsledkoch Vašej práce. Máte tendenciu byť trochu nezodpovedný vo Vašich rozhodnutiach. Ste dokonale poctivý a to vo vás vzbudzuje pocit, že sa nemusíte nikomu spovedať a nemusíte sa nikoho báť. Mali by ste sa viac otvoriť. Máte obrovskú sebaúctu, ktorá je nezávislá a priamočiara. Váš idealistický charakter Vás robí úprimným a nebojácnym, to ale spôsobuje netaktnosť a nekonzistentnosť výsledkov Vašej práce. Často ste netrpezlivý a práve viac trpezlivosti a citlivosti Vám pomôžu vo svojom profesijnom živote i domácnosti. Pozitívnymi vlastnosťami strelcov sú nebojácnosť, energickosť a autonómnosť. Negatívnymi vlastnosťami u strelcov sú agresivita, sebeckosť a náladovosť.

 1. Kozorožec ( 22.December – 20.Január)

– charakteristika osobnosti

Ľudia narodení v znamení kozorožca majú tendenciu byť introvertní a rezervovaní a zároveň vedia byť tvrdí a stojaci si za svojím slovom. Idete si za svojim cieľom pomalým rovnomerným tempom, ale zato precízne, nikam sa neponáhľate. Máte silný charakter, pevnú vôľu, kde vaše ambície sú dôležité a nemienite sa ich vzdať. Robíte systematické kroky s veľkou vervou a zápalom pre vec, ktorú aj dávate navonok najavo. Váš narcistický prístup k životu môže byť skľučujúci pre vášho životného partnera, ale aj pre priateľov. Ste schopní znášať negatívne veci trpezlivo a s rozvahou. Nieste príliš dôverčiví k ľuďom a situáciu si vždy dôkladne preverujete pred vykonaním konkrétnych krokov.

Ste symbolom moci a pracovitosti a tieto vlastnosti vám v pracovnom živote prinášajú aj adekvátne ohodnotenie. Zároveň je potrebné zdržať sa v hone za peniazmi, pretože to môže pôsobiť kontraproduktívne a zanedbáte dôležitejšie oblasti života. Vaša chladnokrvnosť, zdržanlivosť a  príliš profesionálny prístup môže byť problematická vo vzťahu k ostatným kolegom. Pozitívne vlastnosti v znamení strelca sú zdravé a triezve uvažovanie, vytrvalosť a pracovitosť. Negatívne vlastnosti sú sebeckosť, pesimizmus a nedôvera.

(Visited 321 times, 1 visits today)
Share