opica

Čínsky rok ohnivej opice

Čínsky rok ohnivej Opice začína 8. februára 2016 a trvá do 27. januára 2017. Celková energia tohto roka je yangová, extravertná a súťaživá.

Rok 2016 bude vzrušujúci dynamický rok s množstvom príležitostí k pohybu vpred a dosiahnutie svojich cieľov. Budeme unášaní prílivom prirodzeného talentu Opica. Cestou však môžeme naraziť na jej intrigy a žarty, obzvlášť potom zrodenci kovové Opica. Oheň totiž taví kov, ale tiež ho mení do užitočných praktických a okrasných nástrojov. Úspešné budú aj inokedy úplne nemožné podniky, objaví sa mnoho nových nápadov, ale bude sa tiež hojne improvizovať. Čaká nás zábavná a vzrušujúca doba, ktorá dá každému príležitosť vyskúšať šťastie v hre.

V súvislosti s tým je dobré spomenúť, že v roku ohnivej Opice bola vydaná Deklarácia nezávislosti, ktorou vznikli Spojené štáty americké. Ich fenomenálne vzostup a fantastické výsledky dosiahnuté počas relatívne krátkej doby sú všeobecne známe …

 

A akú osobnosť prináša ohnivá Opica narodenému tohto roka? Zo všetkých zvierat Zodiaku je Opice najviac podobná svojmu príbuznému – človeku. Neprekvapuje preto, že práve Opica v sebe nesie prvky ľudskej inteligencie ale aj prefíkanosti, vypočítavosti, prefíkanosti. Oheň dáva Opici živosť, sebaistotu, rozhodnosť, výrečnosť, súťaživosť. Ľudia narodení v roku ohnivej Opice majú sklon ovládať alebo aspoň poučovať každého, kto je menej priebojný. Opice s prvkom ohňa je enegickosť a najprudší zo všetkých Opic. Rada všetky a všetko kontroluje. Môže byť tvrdohlavá, neústupná a hádavé. Vo finančných špekuláciách má šťastie, pretože vie správne posúdiť riziká.

(Visited 117 times, 1 visits today)
Share