Čo je to ezoterika

Ezoterika je výsledok osobného presvedčenia. Celá ezoterika sa zakladá na existencii duše a na jej stave po smrti. Nepatrí do oblasti vedy.
Pôvodný význam tohto slova znamená tajnú náuku pre zasvätených, ktorá slúži k získaniu zdravia, šťastia, sebapoznania a k sebazdokonaleniu a v konečnom dôsledku ku spáse. V skutočnosti je to množstvo synkretických prúdov, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami paralelne s veľkými náboženstvami. Nejedná sa o nejaké náboženstvo, ale o systém, ktorý chce byť alternatívou pre existujúce náboženstvá, ale bez nejakých štrukturálnych a dogmatických obmedzení. V podstate je to parazit, ktorý sa priživuje a čerpá isté prvky z náboženstva dominujúceho v tej – ktorej dobe alebo krajine. V našom prípade ide o kresťanstvo.
Jeho stopy badať aj vo Svätom Písme a to dosť výrazne najmä v knihe Genezis pri opise udalostí v Raji. Treba si najprv uvedomiť, že táto časť Prvej Knihy Mojžišovej bola napísaná v kňazských kruhoch v období po babylonskom zajatí okolo r. 570-450 pred Kristom. To znamená, že Židia mali skúsenosť s náboženskými prúdmi Mezopotámie, kde ezoterizmus bohato prekvital. Odrazilo sa to aj biblických témach, ktoré opisoval.
Strom poznania dobra a zla (v podstate „skúsenosť so všetkým“) – nespokojnosť človeka s tým poznaním, ktoré mu Boh dal – túžba byť ako boh na základe získania ukrytého poznania -diabol navádza človeka získať vlastnými silami „božské poznanie“ a neskôr aj nesmrteľnosť. Dôsledok ľudskej zvedavosti a nespokojnosti – strata osobného vzťahu s Bohom, strach, poznanie vlastnej ničotnosti, choroby, zatemnenie rozumu a oslabenie vôle – dedičný hriech.
Toto pokušenie je otvorené až do dnešných dní. Ponuka spásneho ezoterického poznania, ktoré by pomohlo zbožšteniu človeka môžeme v rozličných obmenách vidieť takmer vo všetkých vrstvách dejín. Spomeniem niektoré z nich:

• Egyptský ezoterizmus pestovaný najmä kňazmi,
• v Gréckom prostredí Eleusínske mystériá (1500-500 po Kr),
• v helénskom období Démétrine mystériá
• iránske a fénické mystériá,
• thrácko-frýgické mystériá boha Sabazia (od 5. Stor. Po Kr),
• Keltský náboženstvá, ktoré mali ezoterický charakter,
• Šamanizmus,
• v Rímskej ríši gnosticizmus, manicheizmus
• hermetizmus,
• židovská Kabala,
• posolstvo Grálu
• Slobodomurári, illumináti (ideovo je blízky Rotary klub),
• Templári, Rosikruciáni (Rád červeného kríža), Alchýmia,
• Neognosticizmus v rozličných podobách, Teozofia, Antropozofia a nakoniec New Age, ideovo blízke je aj učenie Thaillarda de Chardin

V dnešnej modernej dobe sa ezoterizmus neoslobodil od svojej minulosti a zahŕňa v sebe všetky tieto prúdy, ktoré postupom času do seba nabalil. Svedčia o tom u nás aj Festivaly ezoteriky. Len si pozrime, čo sa na týchto festivaloch ponúka. Predstavujem Vám zoznam tém, ktoré som vybral z programov posledných piatich festivalov:

• Energetické upírstvo
• Chanelling
• Taoistická alchýmia
• Kabala
• Numerológia
• Feng shui
• Budhizmus a zenbudhizmus
• Regresná terapia
• Šamanizmus
• Muzikoterapia
• Chiromatia (veštenie z ruky)
• Relaxačná hudba
• „Prírodná“ kozmetika
• Aromaterapia
• Minerály
• Fytoterapia (liečenie pomocou byliniek)
• Antropozofia
• Keltské náboženstvá
• Waldorfské školstvo (Rudolfa Steinera)

Okrem toho sú na Slovensku predmetom ezoteriky aj:

• Mantry
• Holotropné dýchanie
• Arteterapia
• Výklad snov
• Bachova kvetova terapia
• Reiky
• Taoizmus
• Akupunktúra
• Regresná terapia
• Mágia
• Bojové umenia: Kung fu, Tai chi, Aikido, Jiu – jitsu
• Aura – Soma liečenie
• Hypnóza
• Silvova metóda
• Sai Baba a jeho učenie
• Mandaly
• Liečivé kryštály, kamene, amulety, talizmany,
• Osho
• Telepatia
• Tarotové karty
• Špiritizmus
• Čierna mágia
• Magické obrazy
• Pyramídy
• Kyvadlá
• Posolstvo Grálu, Večné zákony Makedonovej
• Horoskopy
• Astrológia
• Okultizmus
• Hare Krišna
• Reiki
• Antlantídska škola svetla
• Joga
• Psychokinéza
• Vonné tyčinky a oleje
• Karma, reinkarnácia
• Masáže (čínske)
• Meditácie
a iné

Ozajstný ezoterik sa díva na veci z nadhľadu. Pre neho je život tak krátky a pominutelný že jeho útrapy vidí len ako nepríjemné príhody na nejakej ceste. Vie, že životné útrapy sú skúškami, ktoré osožia jeho ceste vopred, ak ich podstúpi bez reptania, lebo bude odmenený podla toho ako ich znášal. Jeho presvedčenie mu pomáha v tejto odovzdanosti, ktorá ho chráni pred beznádejou a neustálym nebezpečenstvom pomatenosti a samovraždy, lebo samovraždou vždy strácame to,čo sme chceli získať.
Nielenže má ušlachtilú mravnosť,ale navyše pozdvihuje človeka v jeho vlastných očiach.

Ezoterika sústreďuje do jedného celku to čo bolo rozptýlené v mnohých náboženstvách a filozofiách, vysvetluje presnými termínmi, čo bolo vyjadrené len alegorickou rečou, odstraňuje to, čo malo pôvod len v povere a nevedomosti aby zostalo len to reálne a pozitívne.
Myšlienky ezoteriky smerujú proti neporiadkom, ktoré plodia pýchu a sebectvo.Tieto myšlienky svojím vplivom budú zárukou poriadku a pokoja tým, že ludia sa stávajú lepšími jeden k druhému, menej bažiacimi po hmotných záujmoch a ochotnejšími podrobiť sa svojmu osudu.

(Visited 233 times, 1 visits today)
Share