karma

Karma | Karmická astrológia a numerológia

Karmická astrológia

O karmické numerológii už tu bola reč. Čo je to karma si zaiste každý z nás dokáže veľmi dobre predstaviť. Karmická astrológia ale rozhodne nie je žiadna novinka, ktorá by vznikla v posledných rokoch. Ani sa nejedná o modernú technológiu alebo niečo podobné, jedná sa priamo o jedno z mnohých odvetví astrológia, ktoré je medzi nami už desiatky ak nie stovky rokov. V zásade sa ale karmická astrológia nijako výrazne nelíši od klasického horoskopu, s ktorým ste zaiste všetci patrične oboznámení.

Karmická astrológia je zameraná hlavne na duchovno človeka, ale čo sa týka horoskopu, viac menej sa dozviete všetko, čo by ste sa v tom klasickom astrologickom dozvedeli tiež. Karmická astrológia sa hlavne snaží vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú života, duchovných činností a myšlienok, ktoré s karmou súvisí. Všetci sme si navyše veľmi dobre vedomí toho, že problémy a ťažkosti, ktoré nás v živote stretávajú, alebo ktoré aktuálne máme, sú údelom hlavne našej psychickej stránky. Ľudské správanie a konanie totiž najviac súvisí práve s psychickou stránkou daného človeka a karmická astrológia nielen že túto otázku rieši, ale hlavne na ňu prináša i odpovede.

Karmická astrológia skrátka a veľmi jednoducho povedané, hľadá zdroj problému v duchovne človeka ako takého, v jeho doterajšej psychickej stránke, ktorá, čo si budeme klamať, nie je vždy úplne v poriadku.

Karmická numerológia

Slovo karma sa stalo všeobecne rozšíreným pojmom a slovom, ktorý hocikto vyslovuje, bez skutočne poznal jeho význam.

V budhizme, odkiaľ slovo karma pochádza, neznamená karma osud, ale jednoducho povedané následok niečoho, čoho sme sa dopustili v živote. Ak sa správate alebo myslíte negatívne, potom sa to všetko doráža aj vo vašom živote a zákonite za to budete iným skutkom potrestaní.

Málokto si ale pripúšťa aj fakt, že karmu si sebou prinášame aj z minulých životov. A o tom pojíma práve karmická numerológia.

Karmická numerológia ale priamo súvisí aj s číslami na základe ktorých je možné zistiť, čo sme v minulom živote robili, aká je naša karma, za čo budeme niesť následky alebo naopak, čo bude vďaka minulému životu našim šťastím a čo by sme sa v doterajšom živote mali ešte naučiť. V podstate slúži k pochopeniu toho, prečo sa nám veci v živote dejú, delami alebo diať budú. Všetko navyše priamo súvisí s našim minulým životom, kedy sme buď mali príležitosť k učeniu, alebo naopak k hrozným činom, ktoré sme vykonali.

Čo človek zasial, to musí taky zožať. Veľmi jednoducho povedané, ako vlastne funguje karma. Existuje mnoho návodu, ako správne žiť, myslieť a nemať negatívny vplyv na ostatné.

 

(Visited 420 times, 1 visits today)
Share