ako sa sústrediť

Ako sa správne sústrediť

V uponáhľanej dobe plnej stresových situácii a častého psychického napätie, je dôležité vedieť a mať schopnosť sa správne sústrediť.

Pri štúdiu či v práci sa na každého kladú čoraz väčšie nároky. Hektické prostredie, kde nás neustále niečo vyrušuje je častou príčinou toho, že človek sa sústredí horšie, alebo sa nemôže sústrediť vôbec. Existujú pritom spôsoby, ako sa dá dosiahnuť možnosť efektívneho spôsobu sústredenia za každých podmienok.

Ak sa vieme správne sústrediť, lepšie dokážeme zvládať úlohy – študijné či pracovné, ktoré sa od nás očakávajú. Výsledok nášho snaženia je tak lepší, a zvládneme úlohy spracovať rýchlejšie.

Ako sa teda správne sústrediť. Existuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť.

Rozdeľte si čas

Časový harmonogram by mal byť alfou a omegou. Treba si stanoviť priestor na voľno časové aktivity a čas ktorý je potrebné venovať úlohám, ktoré musíme splniť.

Niekto sa učí ľahšie ráno, niekto večer aj tieto faktory treba zohľadniť pri rozvrhnutí času. Pri pracovných povinnostiach si môžete odpustiť napríklad zbytočnú kávu s kolegom, či dlhšiu pauzu pri cigarete. V práci, ale aj pri štúdiu sa nenechajte rozptyľovať komunikáciou na sociálnych sieťach, ktorá výrazne odpútava vaše myšlienky iným smerom.

Do rozvrhu času vsuňte rozumné prestávky, ktoré by mali byť naplnené aktivitami, ktoré prospejú regenerácii. Krátka prestávka napomôže lepšiemu sústredeniu sa.

Športové aktivity

Šport je najlepším spôsobom ako odbúrať stres a pracovnú únavu. Ak budete pravidelne športovať, aj keď len na krátky čas, získate pozitívnu energiu, ktorá nabudí váš organizmus. Je preukázané, že hormóny ktoré sa pri športe vyplavujú pôsobia blahodarne na organizmus.

Stanovte si priority

Možno aj vy máte množstvo aktivít, ktorým sa nestíhate plnohodnotne venovať, a zaberajú vám pritom množstvo času. Rôzne občianske aktivity, účasť v rôznych krúžkoch, iniciatíva v občianskych združeniach a podobne, je možno pozitívne vnímaná, avšak vás oberá o drahocenný čas, ktorý by ste mohli efektívnejšie využiť, a ktorý by dával zmysel.

Poriadok v osobných veciach

Udržiavajte poriadok vo svojich osobných veciach. Nemusíte mať „komínky“, avšak poriadok a voľný priestor zlepšujú sústredenie.

Doplnky stravy

Na trhu existujú rôzne doplnky stravy, ktoré pozitívne vplývajú na sústredenie. Veľmi známa je guarana. Existujú aj iné bylinky, ktoré môžu potláčať únavu a prispievajú tak k celkovej pohode organizmu. Môžete siahnuť a po kofeínových produktoch, ktoré sú v káve či kolových nápojoch, ale tu si dávajte pozor. Kofeín pomôže zvýšiť výkon organizmus len na istý čas. Pri častom používaní môže byť užívanie kontraproduktívne.

Rozložte si náročnejšie úlohy

Ak máte príliš náročné úlohy, snažte sa ich rozdeliť na určité časové úseky. To je dôležité najmä pri náročných úlohách. Skúste na napríklad intenzívne sústrediť po dobu desať minúť a potom bude nasledovať krátka pauza.

Stanovte si hlavné úlohy

Najdôležitejšie úlohy sa snažte vybaviť čo najskôr, vaša myseľ tak bude odbremenená od hlavnej záťaže. Jednoduchšie úlohy tak budete môcť plniť sústredenejšie.

Spánok

Najdôležitejší faktor, ako sa sústrediť je odpočinok po kvalitnom spánku. Snažte sa odpočívať tak dlho, aby ste prešli všetkými fázami spánku.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Share