Význam meditácie

Meditácia je najväčšie dobrodružstvo, aké môže ľudská myseľ podniknúť. Meditácia znamená len byť, nič nerobiť. Len ste, a to samo je naprostej potešenie. Z čoho toto potešenie vychádza, keď nerobíte vôbec nič? Vychádza z ničoho, odnikiaľ a pritom vychádza zo všetkého. To je meditácia.

Čo je to meditácia?

MeditaceKdyž nerobíte vôbec nič – ani telesne, ani duševne – proste vôbec nič – keď ustanú všetky činnosti a vy len ste, potom je to stav, ktorému sa hovorí meditácie. Meditáciu nemôžete robiť, meditáciu nemôžete pozorovať – ​​musíte ju iba pochopiť. Kedykoľvek si môžete nájsť chvíľu na to, aby ste len boli, využite ju a nič nerobte. Aj myslenie je konanie, koncentrácia je tiež konania, kontemplácie je tiež konania. Ak aspoň na malý okamih nerobíte vôbec nič a ste len tak v stredu svojho bytia, v úplnom uvoľnení – potom je to meditácia.

A akonáhle pochopíte, ako na to, môžete v tomto stave zostať tak dlho, ako budete chcieť; a nakoniec môžete byť v tomto stave po celých dvadsaťštyri hodín denne. Ak nájdete cestu k stavu, v ktorom zostáva vaše bytie bez narušenia, môžete pomaly začať s činnosťou a dávať pritom pozor, aby nič vaše bytie nerušilo. To je druhá časť meditácie – prvá vyžaduje, aby ste sa naučili byť, a potom môžete pristúpiť k drobnejším prácam – zamiesť podlahu, osprchovať sa, ale neustále sa sústrediť na stred svojho bytia. A vtedy môžete začať robiť aj zložitejšie veci.

Bdelosť ako meditácia

Meditácia znamená uvedomovanie si. Všetko, čo robíte vnímavo, je meditácia. Nie je to otázka činnosti, je to otázka postoja. Čo pozorujete, na tom nezáleží. Chôdza je meditácia, ak kráčate vnímavo. Sedenie je meditácia, ak sedíte vnímavo. Načúvanie vtákom je meditácia, ak im načúvate vnímavo. Samotné načúvanie vnútornému zvuku mysle je meditácia, ak ste neustále pozorní a vnímaví.

  1. Pozorovanie tela

Prvým krokom k uvedomovaniu si je pozorné vnímanie vlastného tela. Pomaly, pomaličky si uvedomujte každý svoj pohyb, každé gesto. A akonáhle začnete byť vnímaví, začnú sa diať zázraky – v tú chvíľu sa vytratí veľa vecí, ktoré ste predtým robievali; vaše telo bude v jednom krásnom súlade. Hlboký pokoj začne vládnuť aj vo vašom tele a všade v ňom bude zaznievať jemná hudba.

  1. Pozorovanie myšlienok

Rovnakým spôsobom sa musíte zamerať aj na svoje myšlienky. Sú oveľa jemnejšie ako vaše telo a samozrejme tiež oveľa nebezpečnejšie. A akonáhle budete schopní uvedomovať si svoje myšlienky, prekvapí vás, čo sa začne diať vnútri. Ak si zapíšete, čo sa deje v každom jednotlivom okamihu, veľmi vás to prekvapí. Nebudete ani schopní uveriť, že sa to deje vnútri vašej bytosti.

A po desiatich minútach si to prečítate – a uvidíte tú bláznivú myseľ skrytú vnútri! Človek nie je vnímavý, a preto celé to šialenstvo prebieha ďalej ako podzemné prúd. Ovplyvňuje všetko, čo nerobíte; ovplyvňuje úplne všetko. A celkový súčet toho všetkého je váš život. Toto šialenstvo sa teda musí zmeniť. A zázrak uvedomovanie spočíva v tom, že nemusíte robiť nič iné ako byť skutočne vnímaví.

  1. Pozorovanie emócií

Ak je vaše telo a myseľ v pokoji, uvidíte, že dochádza k vzájomnému súladu; kľud je most medzi telom a mysľou. Už sa nerozbíhají do rôznych smerov, už nejdú na rôznych koňoch. Prvýkrát sú v súlade a tento súlad neobyčajne napomáha na vykonanie tretieho kroku – a tým je vnímanie vlastných pocitov, emócií, nálad.

To už je tá najjemnejšia rovina a je tiež najzložitejšie, ale ak si dokážete uvedomovať myšlienky, potom stačí len jediný krok. Vyžaduje to o trochu viac vnímavosti a potom začnete reflektovať svoje pocity, emócie, nálady.

  1. Zjednotenie

Akonáhle si tieto tri javy uvedomíte, náhle sa všetky spoja do jednotného celku. A keď sú jedným celkom – sú v dokonalej jednote, v súzvuku, a vy pocítite hudbu všetkých troch; stanú sa orchestrom – vtedy sa prihodí to, čo vy sami urobiť nemôžete. Stane sa to jednoducho samo. Je to dar jednotného celku, je to odmena za tie tri kroky, ktoré ste urobili. A to je to štvrté.

To štvrté je konečné uvedomenie si toho, čo človeka prebudí. Náhle si uvedomí uvedomovanie si – a to je to štvrté. Tak sa rodia Budha, prebudený. A len tak môže človek spoznať, čo je blaženosť. To všetko skrze meditáciu. Telo pozná potešenie, myseľ pozná šťastie, srdce pozná radosť, to štvrté pozná blaženosť.

Utíšenie sa počas meditácie

Ticho býva väčšinou považované za niečo negatívne, za niečo prázdneho, za absenciu zvukov a hluku. Toto nepochopenie v dnešnom svete prevažuje, pretože len veľmi málo ľudí dokáže ticho skutočne vnímať. Jediné, čo ľudia vnímajú v spojení s tichom, je neprítomnosť zvukov. Ale ticho je niečím úplne iným. Je úplne pozitívne. Je existenciou, nie je prázdne. Je to splývania s hudbou, akú ste doteraz nikdy nepočuli, je to splynutie s vôňou, ktorú ste zatiaľ ešte nepoznali, so svetlom, ktoré môžete uvidieť len vnútorným zrakom.

Život prichádza a odchádza, ale večné ticho vášho bytia zostáva stále rovnaké – rovnaká hudba bez zvukov, rovnaká vôňa božskosti, rovnaké prekročenie všetkého, čo je smrteľné, všetkého, čo je pominuteľné. Nie je to vaša ticho. Ste to vy. Nie je to niečo čo vlastníte;

(Visited 143 times, 1 visits today)
Share