ezoterika

4 povahy

Základy európskej lekárske astrológia, ktoré sú dôležité pre tradíciu bylinného hermetismu sú 4 druhy pováh zodpovedajúce 4 živlom: cholerická – oheň, flegmatická – voda, sangvinická – vzduch, melancholická – krajiny.

Týmto povahám zodpovedajú 4 citové, mentálne a fyzické typy. Málokto je nositeľom výhradne jedného typu, väčšinou sme kombináciou 2-3 pováh, z ktorých jedna dominuje.

K charakterovým typom sú ďalej priradené základné funkcie:

1. príťažlivosť – sila, ktorá umožňuje získať telu všetko potrebné, najmä potravu, vzduch, vodu …

2. trávenie – separácia a asimilácie získaných zložiek

3. zadržiavanie – proces ukladania a prečisťovanie

4. vylučovanie – odstránenie nazhromaždeného odpadu z tela

Ďalej existujú tieto štyri oblasti:

1. predstavivosť – schopnosť intuitívne rozpoznať budúcnosť

2. cítenie – nadväzuje na emócie

3. myslenie – predstavuje racionálne analýzu

4. posudzovaní – schopnosť vidieť veci zo širšieho pohľadu

Ohňový typ – povaha cholerická

Cholerik odráža energiu ohňa: žena je energická, zápalná, intuitívne a vášnivá. Tieto ženy sú iniciatívni, s veľkou fantáziou, rady sa predvádzajú. Bežný pozemský život im pripadá nudný. Často bývajú zamerané na seba a viac ako iné typy majú sklony k mytológii, životným drámam a bojovnosti. Robia všetko k dosiahnutiu svojich duchovných aj fyziologických cieľov. Vďaka svojej dravosti a nadšenie majú tendenciu byť bezohľadní k tým, ktorí sú opatrnejší a premýšľavú, prehliada ich pochybnosti a opovrhujú ich obavami. Hoci si ženy cholerického typu uvedomujú tieto vlastnosti, dostávajú sa v spoločnosti často do konfliktov. Oheň cholerikoch možno ľahko uhasiť vodou či krajín. Vznetliví ľudia by sa mali naučiť mierniť svoju ohromnú energiu, byť citlivejší a zodpovednejší k svojmu okoliu.
Vodné typ – povaha flegmatická

Voda je tečúca, prispôsobivá, mocná a hlboká. Také sú aj flegmatické ženy. Vrcholom ich života sú emócie. Často sa obklopujú najbližšími, rodinou alebo priateľmi, pre svoj pocit bezpečia. Sú citlivé a empatické k ostatným. Tiež vnímavé, vie počúvať ostatným. Uplatňujú sa dobre v medicíne a pedagogike. Ľahko sa u nich prejavujú obavy, nesmelosť, váhavosť a nedostatok odvahy na presadenie svojej osobnosti. Sami niekedy strácajú svoju identitu a nechávajú sa ovládať. Takmer vždy ustupujú iným ľuďom. Nerady argumentujú a nerady vznášajú námietky. Ľahko sa dezorientujú. Flegmatický by sa mali naučiť viac presadzovať svoje vlastné potreby a záujmy. Ich emocionalita a dôraz na medziľudské vzťahy nie sú v našej spoločnosti náležite ocenené. Majú sklon byť vynikajúcimi ošetrovateľkami a starostlivými matkami lebo dokážu potlačiť svoje vlastné potreby a túžby na úkor tých, ktorí potrebujú ich pomoc
Vzdušný typ – povaha sangvinická

Žena sangvinik sa vyžíva v dorozumievanie, dokáže výborne komunikovať s ľuďmi, má dobré komunikačné schopnosti. Sangvinický sa k našej dobe hodí najlepšie, pretože kladú dôraz na racionalitu, prispôsobivosť, rýchlosť a optimizmus. Tento vzdušný typ zvyčajne disponuje pôsobivým zoznamom priateľov hoci táto priateľstva môžu z pohľadu flegmatikov javiť trochu povrchnými. Ich energia je takmer nevyčerpateľná, rýchlo sa orientujú a to nielen v priestore a čase ale aj medzi ľuďmi. Majú sklon byť odťažitý a vždy sa snaží byť nad vecou, ​​veľmi sa obávajú prejaviť svoje city. Vzdušné typy majú rady veci logické, predvídateľné a organizovanej. Dokážu mať aj niekoľko milencov naraz. Vyhľadávajú skôr ideálne partnerstvo, než aby sa púšťali do citových vzťahov. Sú kamarátske, úprimné, pozitívne, majú rady spoločnosť. Mal by sa naučiť vytvárať hlbší medziľudský vzťah.
Zemný typ – povaha melancholická

Pesimizmus je dominantným rysom melancholického typu. Taká žena uvažuje s starostlivosťou, krok za krokom, avšak bez dokázala riskovať ako cholerik, alebo dúfala v to najlepšie ako sangvinik. Zemný typ môže hrať najdôležitejšie role, jeho pesimizmus mu uľahčuje krotiť oheň a tíšiť vzduch. Snažia sa vo všetkom nájsť nejaký systém a poriadok. Melancholický rady píšu články, vyjednávajú a často vykonávajú rutinné práce, na ktoré si ohňové a vzdušné kolegyne nedokážu sústrediť. To však vedie k ich prehliadaniu, čo ťažko nesú. Majú dobrú pamäť, ktorú niekedy zbytočne zamestnávajú tým, že rozoberajú, kto im čo zlého urobil. Majú sklon k sebetrýzni. Bojí sa, že by mohli vyzerať smiešne, hlúpo alebo že by sa mohli mýliť. Drží sa preto v Saturnovom kazajke uzavreté, než aby urobili neistý krok. Mávajú krehkú myseľ. Disponujú organizačnými schopnosťami. Ideálne je pre nich analytické psychoterapie, pretože poskytuje logickú stavbu desivým emóciám a napomáha ich pochopenie.

(Visited 287 times, 1 visits today)
Share