Aura a jej energia

Všetko je energia. Fyzické telo je energia v „hustejšie“ forme a ostatné telá sú tiež energie, ale vo forme, ktorá je „redšie“ ako forma tela fyzického. Aura, teda žiarenie obklopujúce telo je tiež energia a naším cieľom je túto energiu vidieť, naučiť sa s ňou pracovať a analyzovať ju.

Frekvencia vibrácií aury je na vyššej úrovni, než energie, ktoré sme zvyknutí bežne pozorovať. To je hlavný dôvod, prečo mnoho ľudí auru nevidí. Naše vnímanie – videnie, nie je nastavené na tieto vyššie frekvencie. Jediný spôsob, ako získať videnie aury je poctivý tréning. Musíme naše vnímanie a tiež oči k tomu vycvičiť a „vyladiť“.

Energia u zdravého človeka: Človek zdravý, ktorý je navyše duchovne pohyblivý, má energie vo svojej aure čisté. Sú preto viditeľné ako farby žiariace veľmi jasne. Takýto obraz by mal prevládať, ale v praxi to tak nie je. Zdravý človek má auru priehľadnú bez nejakých mrakovitých zhlukov či iných auru „zakaľujúcich“ prvkov.

Energia u chorého človeka: Aura chorých ľudí vykazuje rôzne energetické anomálie, ktoré sú vždy individuálne podľa typu ochorenia. Jedno však tieto anomálie majú spoločné. V mieste, ktoré je chorobou napadnuté uvidí jasnovidec šedivý, „špinavý“ energetický útvar vystupujúci z tela von. Tvar tohto žiarenia vyzerá asi ako kvapeľ. Tiež sa mu niekedy hovorí „vrchol“. Veľkosť píku, teda jeho šírka a vzdialenosť, do ktorej vyžaruje, je závislá od typu a závažnosti ochorenia.

Ak človek nie je práve jasnovidec, ale má senzibilný schopnosti, môže sa naučiť „vnímať“ energetickej piky pomocou virgule. Tréningom s virguľou môžete získať skúsenosti, ktoré môžu v niektorých prípadoch nahradiť videnie aury.

Energia u poraneného človeka: Zdravý človek, ktorý sa z nejakej príčiny poranil, má na mieste zranenia energetický pík, ktorý sa utvorí veľmi rýchlo (veľkosť píku je podľa typu a rozsahu zranenia). Liečením a hojením poškodené časti tela sa pík zmenšuje a jeho vyžarovanie sa zoslabuje. S úplným vyliečením sa pík stráca.

Energia človeka pri psychickej záťaži: Zdravý a psychicky vyrovnaný človek má auru čistú, bez energetických defektov. Energia jeho tela je postupne doplňovaná z rôznych zdrojov ako sú napr .: strava, kozmická energia atď. Príjem takého množstva energie je postačujúce a celá aura je dobre zásobovaná. Avšak ten istý človek, ak pracuje pod psychickým tlakom, má spotrebu energie mnohonásobne vyššia. Príjem energie však zostáva na stále rovnakej úrovni a tak je v tele i aure energie nedostatok. Jasnovidec potom vidia v aure defekty alebo aj energetické „diery“. V takom prípade je veľmi potrebné energiu v tele doplniť na normálny stav. Dlhodobým úbytkom energie by mohlo dôjsť k ochoreniu organizmu.

Energia u človeka s vyššími cieľmi: Človek pracujúci dlhodobo na svojom všeobecnom rozvoji (teda nielen v rovine fyzickej, ale aj duchovnej) docieli toho, že jeho energetickej vibrácie majú vyššiu frekvenciu. Táto zmena sa premieta aj v aure a jasnovidci je dobre viditeľná.

Aura liečiteľa sa zelenou farbou vyjadruje vzťah človeka k potrebe pomáhať ľuďom a nemusia byť ešte sama o sebe znamením liečiteľských schopností, hoci sa v tejto súvislosti často vyskytuje. Častejšie sú rôzne „špinavé“ odtiene, ktoré u akejkoľvek farby signalizujú spravidla sebectvo a ješitnosť. Väčšina liečiteľov má viac či menej čistý odtieň tejto farby.

Energia u človeka zlostného: V aure sa však nepremietajú len povahové vlastnosti a zdravotný stav. Môžeme z aury tiež spoznať aj momentálnu náladu človeka. Nálada je v aure vždy zastúpená farebným prejavom. Jeden z typov nálady, ktoré je dobré poznať ich zlosť. Človek, ktorý je zlý má v aure červené odtiene, ktoré ešte môžu byť „znečistené“ podľa ďalších rôznych prejavov jeho zloby. Červeno – červené lúče sú v aure zreteľné aj pri krátkodobom rozčúlení. Majú však iný odtieň.

Energia u človeka sebeckého: Aura sebeckého človeka má vo svojich farbách „škaredé“ odtiene hnedej farby, sprevádzané mrakovitými útvary. Ak by to bolo len takto, potom by to ešte nebolo až tak hrozné. Problém však môže nastať vtedy, keď taký človek začne ovplyvňovať ľudí vo svojom okolí. Takýto proces je viditeľný aj v aure. Z aury sebeckého človeka potom vystupujú energetickej výbežky – chápadlá, ktorá prenikajú do aury človeka, ktorý je ovplyvňovaný. Táto chápadlá môžu tiež odsávať energiu z aury ľudí. Možno ste už sami na sebe zažili klasický príklad odsávanie energie. V hromadných dopravných prostriedkoch dochádza veľmi často k prípadom, kedy pristúpi človek, ktorý sa postaví vedľa vás. Už po niekoľkých minútach sa cítite veľmi slabí, bez elánu, zvädnuté. Ak ten človek vystúpi, už po chvíli cítite úľavu a znovu sa vám vracia elán a energie. Odoberať energiu druhým ľuďom môže človek „sebecký“ vedome alebo nevedome. Pokiaľ má taký človek na výber, potom čerpá energiu od človeka, ktorý má v skupine energie najviac. Má teda najväčší energetický potenciál. „Sebec“ potom od neho energiu čerpá aj v prípade, že medzi nimi stojí ďalší – energetický slabší človek.

Charekteristika farieb

Aura farieb – Farba predmetu

 

Červená – Red

Zelená – Green

(Visited 590 times, 1 visits today)
Share