čo je to joga

Čo je to jóga

Slovo joga znamená spojenie, zjednotenie, rovnováhu a vyváženosť. Je známa po celom svete a užíva sa v mnohých významoch. Označuje filozofiu, duchovné náuku či náboženstva, používa sa pre telesné a duchovné cvičenia. Rozumie sa pod ním aj určitý spôsob života. Všetky tieto významy majú svoje opodstatnenie.

jóga – relaxaceČas, v ktorom žijeme, nie je ľahký. Podľa hinduistickej filozofie je to najťažšie a najtemnejšie vesmírne obdobia a nazýva sa kalijuga. Bytosti sa dostali na najnižšiu úroveň, na svete je veľa utrpenia, bolesti, lží, vrážd, násilia, chorôb, katastrof a vojen. Naša duša sa cíti akoby vhodená do jedného vreca s hadmi, škorpiónmi a jedovatým hmyzom. Súčasná situácia ľudstva je plná negatívnych vzťahov, ľudia si navzájom neveria, neverí ani sami sebe, strácajú svoju cestu. Čo iné nám môže pomôcť, ako úprimná túžba pochopiť zmysel života a spoznať sám seba?

Žijeme a stále zabúdame, kto sme, odkiaľ a kam ideme. Naša existencia je neustálym bojom kto z koho; zvíťazí životné okolnosti nad nami, alebo svoj život zvládneme? Ako často nás položí na lopatky zármutok, sklamanie, zúfalstvo. Ohýbame chrbát z neistoty a strachu, koľkokrát zaprieme sami seba, aby sme si zachovali priazeň druhých. Nikto nechce prehrať a pritom podvedome tušíme, koľko prekážok, úskokov a bitiek nás ešte čaká. Hovorí sa: kde je vôľa, je aj cesta. Či vedome alebo nevedome hľadáme cestu k šťastiu, k naplneniu a dokonalosti. Šťastie hľadáme všade, myslíme si, že nám ich dajú druhí. Vidíme ich v úspechu, postavenie, bohatstvo. A predsa, nikto nám je nedá a ani nemôže dať. Šťastie je v nás a cesta za ním končí v našom srdci.

Jóga je veľmi široká náuka. Zahŕňa cesty a smery, ktoré zodpovedajú rôznemu založenia a orientáciu ľudí, všetky vedú k rovnakému cieľu: naučiť sa načúvať svojmu srdcu a spoznať svoje Ja. Prekonať čas a priestor, rozpustiť sa a splynúť s kozmickým vedomím.

účinky jogy

Blahodarné účinky jogy na ľudský organizmus:

celkovo ozdravuje telo aj myseľ

vyrovnáva a udržiava telesnú váhu

formuje postavu, posilňuje svaly, udržiava vitalitu

zlepšuje a reguluje činnosť vnútorných orgánov

prekonáva negatívne emócie a vlastnosti

predlžuje život a spomaľuje starnutie

hlboko uvoľňuje a oslobodzuje myseľ

zlepšuje koncentráciu a obohacuje ľudské vedomie

prináša zážitky vrcholného šťastia a spokojnosti

Cieľom jogy je hľadať a rozvíjať tie prirodzené a príjemné pocity. Ak si však chceme vychutnať cvičenia dlhší, či aj v náročnejších pozíciách, nemusíme sa báť toho, že sa pretiahneme. Platí to ale, ak budeme stále pozorne sledovať, že v každom okamihu cvičíme pre radosť, nie pre dosiahnutie efektné pozície.

8 stupňov jogy

Indický jogín Pataňdžali stanovil pred niekoľkými tisíci rokmi 8 stupňov jogy:

Všeobecné etické princípy – jama

Pravidlá morálky jedinca – nijama

Cvičenie jogových pozícií – Asan

Jógové dychové techniky – pránájáma

Ovládnutie zmyslov – Pratjáhára

Koncentrácia mysle – Dharan

Meditácia – Dhjána

Splynutie s Univerzom – samadhi

Táto stupnica v podstate zahŕňa najširší záber jogy a integruje jej formy. Nech sa pozrieme na ktorúkoľvek z nasledujúcich variantov, všetky sa nejakým spôsobom odvíjajú od niektorého z uvedených ôsmich stupňov. Formy jogy sa navzájom prelínajú, jedna technika podporuje druhú a tým sa ich pôsobenie zosilňuje.

Rôzne formy jogy

Je známe mnoho druhov jog, medzi tie najzákladnejšie patria:

Hathajoga – jóga fyzických cvičení, využívajúca tzv. Ásan – rôznych terapeutických polôh tela, ktoré vitalizujú celý organizmus a majú vplyv aj na priania, tj. Enegetické telo človeka.

Bhaktijóga – joga lásky a odovzdanosti Bohu. V tejto joge žiak, Bhakta, uctieva Boha v niektorej jeho podobe či forme (Višnu, Šiva, Šakti, …) a odovzdáva svoj život božstvu. Láska a darovaní sa potom rušia ilúziu ega (žiak zabúda na svoje ja) a jogín dosahuje osvietenie.

Džňánajóga – joga poznania, múdrosti. Jogín štúdiom, meditáciami a koncentráciou dospieva k sebapoznaniu, osvietenie.

Rádžajóga – kráľovská joga, tzv. Osemstupňová chodník, chodník pevnej vôle a sebadisciplíny. Využíva ásan, pránájáma, meditáciou, koncentráciou a krijá.

Karmajóga – jóga nesebecké činnosti. Jogín sa snaží o nesebecký život a nesebeckú službu druhým bytostiam. Touto jogou sa očisťuje charakter človeka, myseľ i vedomie.

Kundaliníjóga – joga povzvedání energie človeka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centrami v prianie tele a Nadi, dráhami, ktorými energia prúdi.

Gurujóga – Jóga uctievanie majstra. Žiak dosahuje osvietenie vďaka priamej pomoci svojho majstra – Gurua.

Iyengar jóga – Iyengar predstavuje odstupňovaný systematický prístup k joge, ktorý kladie veľký dôraz na presnosť pohybu a tým na získanie maximálneho účinku z cvičenia.

Nana a mantra jóga – Pôsobením zvukových vibrácií, ktoré energiu v tele harmonizujú a myseľ upokojujú sa dosahuje prekvapivo liečivých účinkov na psychiku človeka.

Aštangajóga – Má samozrejme spirituálnej základ, ale kladie tiež veľký dôraz na vykonanie ásan, ktoré sa v celých sériách prelievajú jedna do druhej v pomalom, nepretržitom pohybe – ako v tanci.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Share