kabala

Čo je to kabala

Kabala je prastará veda, starý duchovný systém rozpracovaný do najmenších detailov židovskými mudrci. Je to tajné a mystické učenie mudrcov, o ktorom nájdeme zmienky už v Starom zákone, pred 4.000 rokmi, kde popisuje aj dejiny stvorenia. Nesie v sebe staré hlbokej vedomosti zabezpečené pomocou číselných kódov a ukazuje nám, ako využívať jej duchovné princípy v každodennom živote. Tieto vedomosti a poznatky vie rozšifrovať len ten, kto má ten správny “kľúč”.
Po teoretickej stránke je jednoduchá. Po praktické je ťažšie. Predstavme si kabalu ako veľký zväzok kľúčov. Každý kľúč odomyká určité dvere. Každé dvere sú iné, a to čo je za nimi, je tiež zakaždým niečo iné. Len málo ľudí doviedlo a doteraz dovedie pracovať s týmto schémou pre jeho zložitosť, a preto zostáva pre mnohých tajomstvom a neodhalený. Základné fakty o kabale sú dosť jednoduchá. Žijeme medzi dvoma svetmi existencie. Vonkajší svet obyčajného svetského života a tajuplný vnútorný svet myšlienok, pocitov a duchovných činností. Oba tieto svety sú vo vzťahu k nám skutočné a sily v nich pôsobiaci je možné premieňať a prevádzať z jedného do druhého, všetko je so sebou prepojený a na sebe navzájom závislý. Kabala znamená poznanie, ktoré pochádza z duše a môže nám pomôcť k pochopeniu vlastnej osobnosti. Ukáže nám naše zvolenej životné a učebné úlohy. Globálne sa kabala opiera o štúdium Tóry / päť kníh Mojžišových / a vychádza z toho, že všetky vesmírne zákony možno určiť podľa čísel, a nič nie je náhodné.

Kabaly tiež zahŕňa myšlienky o pôvode vesmíru, anjelskej hierarchii aj praktickú mágiu. Najdôležitejším a jedinečným kabalistickým symbolom kabaly je »strom života. Židovská viera spočiatku prijala za svoj majstrovský znak hexagram (čiže štít Dávidov) a hĺbka jeho usporiadanie je schopná neobmedzeného výkladu. Neskôr došlo k rozvinutiu veľmi zložitého schémy usporiadaného do schémy, známeho ako STROM ŽIVOTA.

Kabala učí o spojenie príčiny a následku medzi duchovnými zdrojmi, ktoré sa podľa absolútnych zákonov zjednocujú do jedného vznešeného cieľa: a to je splnenie karmického úlohy a programu, ktorý nám odovzdali naši rodičia.
Karmická kabala »zisťuje všetky príčiny toho, prečo sa mi v živote vôbec nedarí, prečo neustále narážam na nejaké alebo rovnaké prekážky, prečo si neustále priťahujem komplikované vzťahy a partnermi, prečo ma neustále niekto ponižuje, prečo som v nejakej oblasti stále ako v začarovanom kruhu , ale tiež možnosti – ako si pritiahnuť, to čo potrebujem, či mám silu prekonávať prekážky, či sa po mňa chce, aby som vytrvala v určitej situácii, alebo či mám v živote prerobiť zmenu.

(Visited 150 times, 1 visits today)
Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *