Inkontinencia je v súčasnej dobe úspešne liečiteľný urologický problém

Samovoľný únik moču je mimoriadne pertraktovanou témou v našej spoločnosti. Aj pri takých bežných posedeniach medzi priateľmi a známymi sa dosť často otočí debata týmto smerom, ale výhradne v tej neosobnej rovine. Nemožno sa tomu ale ktovieako čudovať. Ono je totiž oveľa ľahšie o niečom klebetiť, rozoberať, pokiaľ sa nás to niečo bytostne nedotýka.

No nedotýka. Áno aj nie. Málokto z nás chce na seba zámerne upozorniť s tým, že aj jeho trpí nedobrovoľným, samovoľným únikom moču. Jednoducho, diskutujúci sa zovšeobecňovaním cielene vyhýbajú  tomu, aby sa stali terčom úškrnov a dvojzmyselných rečí.

To má však za následok, že týmto laickým zovšeobecňovaním sa o tomto závažnom probléme vytvárajú  falošné mýty, čo iba sťažuje pochopiť jeho pravú podstatu. Preto treba takéto zasvätené debaty hodiť za hlavu a obrátiť radšej pozornosť k naslovovzatým odborníkom a sledovať ich príspevky a rady v tlačových alebo internetových médiách.

Všetko so všetkým súvisí aj pri intímnom probléme

Ak sa teda do nich pozorne začítame zistíme, že samovoľný únik moču, alebo ak chcete inkontinencia, je jednou z najzávažnejších urologických diagnóz, ktorá zásadným spôsobom mení osobný a pracovný život dotknutého jedinca. V celom svete ňou trpí podľa štatistického odhadu do 20 % percent populácie, u nás na Slovensku je to až 27%. S pribúdajúcim vekom sa táto hodnota pohybuje smerom nahor, takže v zrelom veku to môže vychádzať i viac než 40%. Na nedobrovoľný únik moču vplýva množstvo spolu súvisiacich aspektov.

Medzi tie najzávažnejšie sa radia okrem veku aj pohlavie, telesnú hmotnosť, sociálne zázemie, spôsob stravovania, v užívanie návykových látok, typ zamestnania, sociálne zázemie a taktiež aj prekonané aktuálne diagnózy. Takže, ak má človek štyridsať plus, nadbytok kilogramov, konzumuje nezdravé jedlá, rovnako často fajčí a pije alkoholické nápoje, pracuje s ťažkými bremenami, trpí dajme tomu cukrovkou a nejakou neurologickou diagnózou, je vážnym adeptom na čokoľvek, čo súvisí s nedobrovoľným únikom moču trebárs u žien.

Únik moču stresového pôvodu je najčastejší

Podľa prevahy zúčastňujúcich sa týchto predispozícií, vplyvov, a diagnóz sa samovoľný únik moču rozdeľuje na niekoľkých hlavných skupín ako sú urgentná, stresová, reflexná, a mnohé iné ďalšie. Určiť tú konkrétnu, ktorou postihnutý človek trpí, je nesmierne náročné, a preto sa musia využívať viaceré diagnostické postupy. Od vyplnenia na to určených dotazníkov, fyzikálneho a neurologického vyšetrenia, cez biochemický rozbor moču a krvi, až po rôzne iné špecializované vyšetrenia. To však nie je všetko.

Po určení tej správnej diagnózy sa musí stanoviť aj jej stupeň závažnosti a v súvislosti s ním aj riešenie, čiže najvhodnejšia liečba. Toto sa najlepšie vysvetľuje pri stresovej inkontinencii moču, ktorá je azda najvyskytovanejšou skupinou. Prvý stupeň teda vzniká ak pri kýchnutí, zakašľaní, alebo pri zdvihnutí ťažkého bremena, unikne malé množstvo moču.

O druhom stupni  hovoríme vtedy, ak k úniku moču dôjde pri bežnej chôdzi, behu, alebo stúpaní do schodov. Vtedy je vnútrobrušný tlak o niečo väčší ako pri tom prvom stupni. No a nakoniec nám ostáva ten tretí, najzávažnejší. Vtedy dochádza k permanentnému úniku moču už pri minimálnej námahe, napríklad pri intenzívnejšom dýchaní.

Príslušná terapia sa určuje podľa stupňa závažnosti

Skrátka a dobre, čím väčší tlak na panvové svalstvo a jeho okolie, tým je únik moču alarmujúcejší. A čo teda liečba? Pri prvom stupni stačí upraviť svoj životný štýl, a teda stravovať sa racionálnejšie, vyhýbať sa fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov, zanechať namáhavé zamestnanie a vykonávať vhodné cviky na posilnenie brušného a panvového svalstva.

Druhý stupeň sa už napráva farmakologickou liečbou, ktorej účinok sa však momentálne ako dosť sporný, pretože predpísané liečivá vyvolávajú súčasne aj nežiadúce sprievodné účinky. Využíva sa aj vstreknutie hovädzieho kolagénu na príslušné miesto, no to je tiež taká dosť ošemetná záležitosť s polovičnou účinnosťou. Pri najzávažnejšom úniku moču v rámci stresovej inkontinencie sa využívajú invazívne, čiže operačné zákroky, ako je zavádzanie pások a implantovanie umelého zvierača, čo však je mimoriadne nákladná záležitosť.

Čím skôr postihnutý človek vyhľadá odborníka, tým lepšie

Preto je vhodné podchytiť únik moču a mať kontrolu nad pomočovaním, a to nielen stresového pôvodu včas. Jednoducho ak má človek podozrenie, že by mohlo ísť o niečo súvisiace s urologickými problémami, treba zahodiť ostýchavosť za hlavu a navštíviť najbližšieho urológa nech ten potvrdí, alebo vyvráti podozrenie. Nenechať zájsť problém až do krajnosti, kedy sa už bude človek báť vychádzať na ulicu, medzi ostatných ľudí s tým, že ho čochvíľa prepadne nutkanie vyhľadať najbližšie sociálne zariadenie.

Ak sa v začiatkoch zverí do tých správnych rúk, je veľká pravdepodobnosť, že sa nepriaznivý stav odstráni, alebo minimálne upraví na uspokojivú mieru. Pokým sa tak stane, tomu napomáhajú takto postihnutým aj na to určené hygienické pomôcky ako inkontinenčné vložky, nohavičky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky, plienky a tak podobne. Ich účelom je zachytiť a neutralizovať vytečeným moč. Dajú sa zakúpiť zakúpiť kamenných predajniach, prípadne cez internet, kedy sa zákazníkom objednaný tovar doručí behom krátkej dodacej lehoty a diskrétnym spôsobom.

(Visited 64 times, 1 visits today)
Share