Oheň, voda, vzduch a zem

Voda

 

znamenie vody

Ľudia narodení v vodných znameniach sú emocionálne založení. Súcití, milujú (prípadne nenávidia) a dokážu vyjadriť svoju náklonnosť. Než aby niekoho ranili, tak sa radšej zoberú a odídu. Dávajú si veľký pozor na pocity ako svoje, tak aj svojho okolia. Bohužiaľ, žijú v předstvách, že aj iní sa starajú o to, aby ich niečím neurazili, a tka bývajú často sklamaní zo svojho okolia. Svojim súcitom zjemňujú myšlienky vzduchu, chladné, pragmatické správanie krajiny a prehnanú energiu ohňa. Fantáziami a sny ľudí narodených v znamení vody je oživovaný celý duchovný život ľudstva. Ich prirodzeným náprotivkom je pochopiteľne oheň.

 

Smer – západ

Symbol – šálka s vodou

 

 

Vzduch

znamenie vzduchu

Ľudia narodení v znamení vzduchu sú premýšľaví, milujú poznanie a radi komunikujú. Bez nich nie sme schopní rozumne plánovať a myslieť, tým menej sa dohodnúť s inými. Títo ľudia majú od prírody vynikajúcu pamäť, reč a často kritizujú jednostrannosť ostatných živlov. Avšak ich myslenie končí pred realizáciou projektu, ak by sa do toho mali pustiť sami, tak budú len bezradne pozerať. Na druhú stranu, ak sa na niečo upnú, tak dokážu byť skoro až paranoidne starostliví, ale opäť len pokiaľ ide o myslenie. Rovnako ako oheň a voda, aj vzduch potrebuje podporu krajiny. Sú jednoducho náprotivky krajiny.
Smer – východ
Symbol – nôž

 

Zem

 

znamenie zeme

Ľudia narodení pod nadvládou zemských znamení stojí vždy oboma nohami pevne na zemi. Sú praktickí, opatrní a spoľahliví, ale zároveň aj nadaní. Netiahnu k abstrakcie, nekonečné teoretickej diskusie považujú za stratu času. Debaty bez praktických cieľov (ako postaviť dom, niečo vyrovit a tak) sa ich netýkajú. Na druhú stranu sú síce značne praktickí, ale často sa dkoáží zaseknúť na bezvýznamných problémoch. Sú úplne nenahraditeľní na vyplnenie rozkazov ohnivých, nápadov vzdušných a snov ľudí narodených vo vodných znameniach. Prirodzeným náprotivkom krajina je pochopiteľne vzduch.

Smer – sever
Symbol – hrsť obilia

 

Oheň

 

znamenie ohňa
Ľudia narodení v znamení ohňa sú energickí, výbušné a vášniví, ale tiež zároveň nerozhodní. Náplňou ich života je nadšenie, optimizmus a vášne. Sú často dobrodruhov, vodcovskými osobnosťami, obnoviteľa poriadku. Ich slabosť spočíva v tom, že sa často vydajú úplne zo všetkého. Sú od prírody netrpezliví, neznáša prekážky a odklady. Dokážu sa sami pre niečo nadchnúť, ale aby sa ich plány uskutočnili, tak potrebujú pomoc praktickejších jedincov, založených na zemi. Oni sami sú príliš nepraktickí. Ľudia silne založenie na znamenie ohňa mávajú problémy s tým ako přescědčit ostatných, že by im nemali vzdorovať. Oheň má za prirodzený náprotivok vzduch.
Smer – juh
Symbol – horiace uhlie

(Visited 331 times, 1 visits today)
Share