Pozitívna energia a zdravie

Pocit radosti, šťastia a zdravie každého z nás je priamo závislý na množstve „životnej energie“, ktorú máme k dispozícii. Je dokázané, že až 90% chorôb a zdravotných ťažkostí je spôsobené zlým nakladaním s energiou, ktorú má každý z nás k dispozícii.

Mladý človek odoberá 100% potrebnej energie z výživy, spánku a aktívneho pohybu. Z celkového množstva spotrebuje 60 – 70% na denný život, prácu, trávenie potravy a pohyb. Zvyšok môže vydať tým smerom, ktorým sa mu zachce. Ak je mladý a zdravý, vydáva energiu veľkoryso – miesto spánku môže byť v baroch, milovať sa každý deň s iným partnerom či nadšene hľadať formy sebavyjadrenia. S pribúdajúcim vekom človek získava stále menšie a menšie množstvo energie, aj keď ju v podstate stále rovnako vydáva. Tak sa pozvoľna dostáva do deficitu – deficitu, pretože svoju energiu musí odňať z životne dôležitých orgánov, z pečene, srdca, obličiek, žliaz i mozgu. Vo veku okolo štyridsať rokov máme spotrebovaný 50 – 60% energie a v šesťdesiatich piatich rokoch je už energia už takmer spálená, blízko vyčerpania. Životnú energiu môžeme rozmnožiť mnohými spôsobmi – masážou, akupresúrou, meditáciou, bylinkami, zdravou stravou, jogou.

Ako energia prúdi?
Pred niekoľkými tisíckami rokov bol život oveľa jednoduchšie, ľudia nežili pod ťarchou stresu, zhonu, úzkosti. Vtedy bol vzduch čistý a všade bol dostatok prírodných energiou. Ľudia žili viac v pokoji, v tzv. „Duševnom tichu“, teda v stave, ktorý nám dnes veľmi chýba. Telesné funkcie sa spomaľovali, ľudia boli vnímavejší k sebe i iným a prociťovali, že ich telom prechádza energie. Cítili, že začína niekde v oblasti pupka, tam, kde je umiestnený vôbec prvý zdroj životnej energie, pupočná šnúra. Energia sa dostáva cez pohlavné ústrojenstvo cez konečník pozdĺž chrbtice, hore cez hlavu, jazyk, krk, hrudná kosť opäť k pupku. Tento obeh energie sa nazýva ako „malý obeh energie“. V našom organizme nie je len malý obeh. Energia prúdi priamočiaro hore a dole, preteká najdôležitejšími orgánmi a nabíja ich. Takto vzniklo taoistické učenia o energiách, prastará čínska náuka o meridiánoch a obehu energie. Nesprávne prúdenie energie spôsobuje blokády, ktoré majú za následok zdravotné ťažkosti.

Emócie a energie
V orgánoch vznikajú a hromadia sa pozitívne a negatívne emócie. Negatívne emócie spôsobujú zoslabenie životnej energie, naopak pozitívne emócie nás posilňujú. Ak je orgán vyčerpaný a slabý, môže sa v ňom usadiť negatívnej energie. Keď poznáme zdroj nežiaducich energie, môžeme vykonať zmenu. Pozitívna energia orgánov má liečebný účinok. K tomu, aby sme boli zdraví, je potrebné otvoriť prístupové cesty do jednotlivých orgánov a naučiť sa ich plniť pozitívnou energiou, teda plniť pozitívnymi emóciami. Príroda, krása, pokora, nádherné zážitky nás plní pozitívnou energiou, ktorá sa hromadí v príslušných orgánoch. Napríklad stretneme Ak priateľského človeka, dostanú naše pečeň viac životnej sily. Rovnako tak, keď prejavíme úprimné priateľstvo niekomu druhému. Nesmieme to však urobiť zo ziskuchtivosti alebo strachu.

Orgány versus emócie
Srdce – čestnosť, šťastie, rešpekt / netrpezlivosť, krutosť, arogancia, unáhlenosť, násilie
Oblička – jemnosť / úzkosť, chlad
Pečeň – priateľstvo, dobrotivosť, prívetivosť / zloba, agresivita, prudkosť
Slezina, pankreas – čestnosť, citlivosť, poctivosť / starostlivosť, súcit, ľútosť, sebaľútosť
Pľúca – spravodlivosť, oddanosť, neviazanosť / smútok, skľúčenosť, melanchólia

(Visited 467 times, 1 visits today)
Share