Shamballa – zasvätenie osobne i na diaľku

Energia Shamballa [Šambala] je tu pre nás pre všetkých, ktorí chceme prijímať z Vesmíru všetko, čo sa ponúka – ide o absolútnu šťastie, radosť, bezpodmienečnú lásku a hojnosť vo forme každodenných radostí, prúdu inšpirácie, bohatstvo i peňazí. Vďaka zákonu rezonancie sa nám splní čokoľvek, čo si prajeme. Stačí sa svojimi vibráciami pracovať tak, aby sme nemali medzery medzi tým, čo chceme a tým, kým práve sme. Spoľahlivým ukazovateľom sú naše pocity – skrze ne si môžeme všimnúť svojich myšlienok a následne ich upraviť tak, aby sme opustili starú energiu. Vďaka tomu získame novú energiu, dostaneme sa do vyšších vibrácií a tým urýchlime realizáciu svojich prianí.

Najjednoduchšia cestou je stať sa šťastnou bytostí nezávisle na čomkoľvek, pretože naozaj šťastnými nás nemôžu urobiť žiadne situácie, veci ani ľudia. Na svojej vibračné ceste šťastie sa s nimi môžeme stretávať a zdieľať – môžeme im ukázať cestu a pomôcť im, aby ju videli tiež, ak je vhodná aj pre nich, ale nemôžeme ísť za ne. Niekedy sa nám totiž naše šťastie javí ako to najlepšie pre všetkých, ale čo my vieme, čo je pre druhého šťastie a prečo vlastne prežíva to, čo práve prežíva … Vlastné šťastie spozná každý sám – nemusíme súdiť ani hodnotiť ostatní, ale môžeme ich maximálne podporiť. Môžeme ich podporiť aj napriek tomu, že nesúhlasíme s ich konaním, pretože oni sa na svojich činoch učí. Vesmír je plný lásky a slobody, doprajte ju sebe i ostatným.

Všetko okolo nás je vibračné pole, ktoré sa skladá z energie. Niektoré energie nás priťahujú viac, niektoré menej. Dôležité je zostať v súlade so svojim zdrojom – objaviť skrze svoj zdroj, že ste bytosti, ktoré môžu tvoriť čokoľvek. Zmyslom je získať slobodu teraz a tu. O slobode však máme mnohokrát mylné predstavy. A keď už si myslíme, že máme slobodu a že jej žijeme, môžeme odhaliť, že to bola len ilúzia. Napojením na zdroj lásky a pravdy získate aj väčšie sebareflexiu a budete vedieť, čo naozaj chcete. Nič z toho, čo už k vám nepatrí, s vami nebude ďalej zostáva. O čo viac si budete všímať zmien, o to viac vás vesmír podporí vo vašej premene.

Zo Zdroje Vesmíru môžeme čerpať rôzne vibračné energie, napr. Známu starodávnu energiu Reiki, ktorá využíva mnohých symbolov na podporu nášho zámeru (žitia v šťastí a spokojnosti). V Shamballa sú tieto symboly prenášané automaticky zo Zdroje priamo do aury klienta, pretože je ich príliš veľa na to, aby sme si ich všetky pamätali. Výber symbolov je ponechaný na Vyšším Ja a majster Shambally – vždy je predvedené práve to, čo je potrebné. Tieto symboly naštartujú transformáciu, ktorá môže prebiehať niekoľko dní až týždňov. Čas potrebný na vyriešenie konkrétneho problému sa odvíja od celkového stavu klienta. Pri práci sa Shamballou sa používajú iba štyri pozície rúk na hlave + jedna pozícia na ramenách – energia je inteligentná a sama si nájde miesto, kde má pôsobiť.

Shamballa 1024 [Šambala] obsahuje 1024 základných symbolov a je rozdelená na 4. stupňa. Pri každom zasvätenie je do aury zasvěcovaného odovzdané 256 symbolov. Po zasvätení do prvého stupňa môžete začať pracovať na sebe a pomáhať aj ostatným, dokonca aj na diaľku. Druhý a tretí stupeň zväčšuje množstvo energie, ktoré cez vás môže prechádzať. Posledný stupeň je majstrovský – po jeho absolvovaní môžete zasväcovať. Energetický systém Shamballa je jeden veľký celok, ktorý sa skladá z 1024 základných symbolov a tisícov ďalších majstrovských symbolov.

(Visited 486 times, 1 visits today)
Share