FARBA drahých kameňov

FARBA drahých kameňov

V farbe kameňa sa odráža jeho chemické zloženie, vznik aj kryštalická sústava. Jeho farba môže byť tiež spôsob, podľa ktorého si vyberáte vhodný drahý kameň. Každá takáto farba má zvýšený pozitívny vplyv na určitú oblasť a pôsobí určitým spôsobom. Už len jeho vonkajšieho vzhľadu môžeme získať veľa poznatkov. Jednotlivé časti určité látky, z ktorého je kameň zložený spôsobujú porušenie kryštálovej mriežky, tzv. Farebného centra, vďaka ktorým sa časť svetla pohlcuje a časť odráža ako viditeľná farba.

ČIERNA
Tieto nerasty absorbujú – odvádzajú prebytky energie a pomáhajú rozpúšťať bloky a nimi zapríčinené bolesti. Podporujú v človeku odolnosť a jeho schopnosť sústrediť sa.

ČERVENÁ
Tieto nerasty pôsobia dráždivo a zrýchľujú životné procesy. Aktivujú telesnú, duševnú i duchovnú energiu a zintenzívňujú prežívanie.

ORANŽOVÁ
Tieto nerasty posilňujú a oživujú. Podporujú radosť zo života, spontánnosť a tvorivosť. Ďalej môžu podporovať vnímanie harmónie a vnútornú rovnováhu.

ZELENÁ
Tieto minerály pôsobia rovnovážne a zintenzívňujú emocionálne prežívanie. Podporujú očisťovanie a povzbudzujú obraznosť, prinášajú vôľu a zdravý optimizmus.

ŽLTÁ a ZLATÉ zafarbený
Tieto nerasty prinášajú šťastie, bezstarostnosť a činorodosť, tiež sebavedomie a vieru vo vlastný úspech.

MODRÉ
Tieto minerály uvoľňujú, ochladzujú a upokojujú. Tiež podporujú úprimnosť a vznešenosť, hľadanie pravdy a poznania. Pomáhajú človeku vzdávať sa všetkého starého.

FIALOVÉ
Tieto minerály podporujú duševný pokoj a vyrovnanosť a tým aj vedomia. Prinášajú duchovnú slobodu a sebapoznania.

RUŽOVÁ
Tieto nerasty pôsobia zmierlivo, prinášajú vnímavosť, oddanosť, súcit a schopnosť odpúšťať.

BIELA ​​a priezračné
Tieto nerasty podporujú neutralitu, jasnosť a čistotu a upevňujú už získanú. Takéto nerasty sú symbolom dokonalosti a tvorivej sily, ktorá v sebe skrýva všetky možnosti a môže všetko uskutočniť.

(Visited 99 times, 1 visits today)
Share