Karta VII: Voz

Karta VII: Voz

V Tarote Marseille, Chariot nesie číslo VII. Táto karta symbolizuje úspech niečoho. Na karte je bojovník, jazda na dvojkolesovom voze. Víťazne. Je to obraz víťaza. Všeobecnejšie môžeme Chariot interpretovať ako reprezentujúcu cestu, alebo milenca, ktorý sleduje tú, ktorú miluje.

Keď je ťahaný, Chariot je veľmi pozitívny. Predstavuje triumf a víťazstvo, ale je nesmierne závislý na kartách, ktoré ho obklopujú. Ak sú vedľa Chariot negatívne karty, potom sa to stane zlou kartou; znamenie dominancie alebo zlých vplyvov. Celkovo je to zvyčajne prospešná karta.

Kreslené lícom nahor ::

Karta Chariot ťahaná lícom nahor je symbolom úspechu, moci a triumfu. Ukazuje, že konzultant je v dokonalej kontrole toho, čo sa deje, uspeje prostredníctvom sily charakteru a stability. Chariot je synonymom vytrvalosti, ochotnej tvrdohlavosti – konzultant vidí svoje plány a dáva im prostriedky na úspech. Je to karta, ktorá dáva túžbu pokračovať, vedie nás k správnej ceste a oznamuje skutočný úspech.

Jeho význam: Triumf, úspech, vôľa, sila, pokrok, pokrok.

Nakreslené hore nohami ::

Karta Chariot ťahaná hore nohami však ukazuje, že konzultant sa márne potýka a že ich ambície nebudú ničím. Nebudú úspešní. Ak sú navyše susedné karty zlé, potom je to znak nedostatku dôvery, slabosti a možno aj začiatku depresie. Táto karta je natiahnutá hore nohami a je znamením neprekonateľných prekážok, ktoré konzultant nikdy nebude schopný prekonať.

Jeho význam: Zlyhanie, nebezpečenstvo, depresia, nedostatok odvahy, slabosť.

Zhrnutie:

Prvý význam tejto karty je pozitívny: je symbolom náhleho a neočakávaného úspechu a znamená, že poradca bude správne vedený svojou intuíciou. Chariot je zdrojom dobrých správ za predpokladu, že jeho susedné karty nenarušia jeho primárny význam.

(Visited 361 times, 1 visits today)
Share