Keltský kríž ako amulet

Keltský kríž je pôvodný pohanský symbol, zrejme desať tisíc rokov starý. Keltský kríž vyjadruje predovšetkým dôstojnosť života, nezlomného ducha a dôstojný prístup človeka k životu. Tajné vedomosti keltský druidov umožňovali, vďaka správnemu použitie keltského kríža, prežívať vízie, vhľady do paralelných realít, a získavanie informácií z nadpozemských sfér. Keltský kríž disponuje veľmi silnou energiou, malo by sa s ním zaobchádzať opatrne, podobne ako s egyptským krížom ,, Anch „. (Podobnosť s Kľúčom Nílu, ako v tvare, tak vo význame je priamo magická.)

Sila keltského kríža je ukotvená v russia-910444_1280zásadní symbolike principiálne mužskej a ženskej energie
Ide o spojenie ženskej energie v kruhu a mužskej energie v krížoch. Súhra týchto základných vesmírnych energií vytvára harmóniu, jednotu a rovnováhu. Ako slnečné symbol predstavuje keltský kríž štyri svetové strany – slunovratové smery, štyri prírodné živly, štyri ročné obdobia – kolobeh roka, spojenie ohňa a vody, dve základné sily vo vnútri človeka. Nimi sú aktívne mužské a pasívne ženskej sily. Symbolizuje tiež prapôvod sexuálnej energie, a spojenie materiálne a spirituálne ríše. Kríž v kruhu predstavuje všetky usporiadanie vesmíru, priechod do nadpozemského, nehmotného sveta – tento paralelný priestor je zobrazený vo vertikálnom ramene. Horizontálne rameno predstavuje realitu pozemského, hmotného sveta. Mágia kruhu, okrúhly tvar Matky Zeme, spája všetko dohromady, symbolizuje poriadok sveta ukotvený vo zdanlivom chaose. Priesečník v samotnom strede kríža predstavuje základný piatu silu – ducha obsiahnutého v hmote.

Keltský kríž je tiež symbolom posvätného stromu života
viking-851280_1280Podle niektorých poznatkov predstavuje keltský kríž magický stavebné a astronomický nástroj. Nástroj božských rozmerov, používaný v pohanských časoch počas budovania keltských svätýň a kamenných monolitov. V jeho (posvätných, božských) rozmeroch je skrytý návod, ako merať zemepisnú šírku a dĺžku, ako s jeho pomocou mapovať terén v prírode, tam, kde sa nachádza silná zemská energie, a stavať tu svätyne – prírodný chrámy, na ktorých si Kelti veľmi zakladali. Keltský kríž umožňoval – pre správne umiestnenie stavby – určovať svetové strany, a astronomické postavenie Slnka, Mesiaca a hviezd. Predovšetkým vzhľadom ku dňom jarnej a jesennej rovnodennosti, letného a zimného slnovratu. Tak bolo možné docieliť, aby napríklad v kamennom Stonehenge, presvitalo slnečné svetlo na vopred určenom mieste v kamennom kruhu, a magicky sa dotýkalo kamenného oltára uprostred stavby. Keltský kríž vlastne vyjadruje dokonalé pochopenie orientácia v priestore a čase, dokonalú znalosť vesmírne astronómie tejto pohanské civilizácie. Naviac je kľúčom k posvätnej, éterické existenciu ,, neviditeľného „astrálneho sveta, kde čas a priestor nehrá žiadnu rolu. Symbolizuje všetky protiklady prírody v harmonickej rovnováhe (neba a zeme, svetlo a tma, pravda a lož).

Keltský kríž ako amulet
Keltský kríž, ozdobený keltskými uzly, je tvarovým žiaričom so silnou ochrannou energiou, môžeme ho používať ako amulet. Vstrebáva zápornú energiu, premieňa ju na pozitívnu. Predstavuje životnú silu, spirituálne schopnosti, zdravie a úspech. Naviac je mostom do iných rovín bytia, uľahčuje meditačné sústredenie a prechod do zmeneného stavu vedomia.

(Visited 458 times, 1 visits today)
Share