Ochrana pred diablovým okom

Ochrana proti diablovmu oku

 

Diablove oko – existujú dva hlavné možné zdroje čo stará tradícia uznáva ako zlé oko. Zlé oko je stav, ktorý bráni ducha človeka a stojí v ceste jeho úspechov a v prakticky všetkých oblastiach života. To môže vážne ovplyvniť zdravie a zdravie blízkych, odohnať úspech, vytvoriť úzkosť vo vzťahoch a spôsobiť smolu.

 

Jeden zo zdrojov problémov môžeme by mi sami.

 

Sú veci, ktoré sa dejú v naších dušiach, a nie vždy sme si ich vedomí, a nemožno ich predvídať a kontrolovať. Duša je miesto, kde prebýva radosť. Ide o vnútorný svet nádejí a obáv, čo má priamy vplyv na ducha človeka (ako zdroj vôle a vitality). Niekedy sme prístavom vnútornej energie a myšlienok, ktoré sú škodlivé. Sú to myšlienky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie. Takýto proces sa začína vo vnútri, s obáv pred skrytou žiarlivosťou či závisťou. Tieto postupy možno zastaviť amuletom, ale cielnenou rituálnou činnosťou. Oba postupy sú zamerané na dušu držiteľa a očistia ju pred tým ako budeme bližšie k nášmu Stvoriteľovi.

 

Ďalším možným zdrojom je tá, ktorá je riadená z vonku

 

Zášť, závisť a ďalšie negatívne emócie prichádzajúce od ľudí okolo nás môžu (niekedy neúmyselne) rásť do zlého oka a narušiť život niektorých malým ale niekedy aj významným spôsobom. Sú to napríklad zlé úmysli a zlé reči (klebety, škodlivé fámy a podobne), účinok môže byť skučne veľmi zlý a niekedy môže prerásť do prekliatia.

Odporúčaná liečba odmieta zlé vplyvy vonkajšie aj vnútorné z vlastného rozhodnutia, modlidby a použitie amuletov na ochranu.

(Visited 316 times, 1 visits today)
Share