Strom života

Pojem Strom života nám dáva pochopenie odlišných
zložky života. Rôzne vetvy kabalistického Stromu sú
rôznych fyzických a duchovných úrovní našej existencie. A dokonca
hoci ľudská myseľ je obmedzená svojim fyzickým spôsobom videnia vecí
nie je schopný vnímať všetky „vetvy“, Kabbalah hľadá rôzne
spôsoby, ako jasnejšie objasniť našu existenciu vo forme hmoty a ducha
nám. Jedným z týchto spôsobov je schematické znázornenie nášho života
cez Strom života.

Čo symbolizuje Strom života?
Strom života je bežným symbolom, ktorý sa používa na kabalistických talismánoch. to
symbolizuje život, rast, vývoj, pokrok, reinkarnáciu atď.


Akú moc má strom života?
Strom sa verí, že má liečivé a omladzujúce schopnosti, a preto takéto talismany často používajú rabíni na lekárske účely. Väčšina ľudí však nosí talizmany za svoje ochranné a priaznivé vlastnosti.
Ako môže byť talisman so symbolom Stromu života silnou ochranou pre každého, kto ho nosí?

Symbol Stromu života funguje ako magnet a snaží sa nakresliť pozitívne energie talismanovi. Strom sa tiež pokúša kresliť dobré a priaznivé myšlienky, želania, postoje a činy od ľudí, ktorí obklopujú užívateľa talismana. To môže vytvoriť pozitívnu auru prosperity a blahobytu okolo človeka. Aura v ňom by mohla potenciálne fungovať ako štít proti negatívnemu, zlému oku a zlým silám.

Vzhľadom na prítomnosť týchto pozitívnych energií mnohí rabíni, ktorí vytvárajú talmansy kabaly, tento symbol na svojich dielach vyryjú. Strom života predstavuje všetky rozmanité odtiene a farby našej existencie. Ukazuje, ako môžu byť rôzni ľudia, rovnako ako rôzne vetvy stromu. A spája nás tým, že nám pomáha vidieť, do akej miery sme všetci spriaznení a zakorenení

(Visited 182 times, 1 visits today)
Share