kelstký horoskop

Keltský horoskop

Keltský horoskop, podobne ako u zverokruhu, priraďuje symboly k obdobie narodenia človeka. Kelti vďaka pevnému spojeniu s prírodou keltský horoskop vypracovali aj z úcty k stromom, ktoré brali ako súčasť svojho kmeňa. A tak vznikol keltský horoskop, tiež nazývaný stromoskop.
Keltský horoskop – história

Kelti boli rozsiahle skupiny kmeňov žijúcich na území Európy v období staroveku. V keltských povestiach nie je žiadnou výnimkou symbolika prerodu človeka vo strom. Aj to dokazuje, akú úctu mali Kelti k stromom, ktoré im boli domovom, obživou aj inšpiráciou. Základ pre keltský horoskop vytvorili keltskí kňazi, mágovia a učenci – druidi, ktorí boli povestní svojím vzťahom k prírode, ktorá je inšpirovala práve k prirovnanie vlastností k určitému stromu.
Keltský horoskop – stromoskop

Keltský horoskop začína novembrom, pretože v tomto mesiaci začínal aj keltský rok sviatkom Samhaim. Počas celého roka sa strieda celkom dvadsať jedna rôznych stromov po desaťdňových obdobiach, preto sa väčšina týchto znamení opakuje dvakrát a niektoré aj trikrát. Obzvlášť významná obdobie pre keltský kalendár sú jarné a jesenné rovnodennosť a letný a zimný slnovrat. V tomto čase je stromoskop pre zrodenca týchto znamení obzvlášť priaznivý.

Vzhľadom k tomu, že Kelti nemali úplne presný kalendár, ktorý počítal s prestupnými roky, je nutné počítať s posunom až o tri dni, teda ľudia narodení v dňoch začiatku daného stromu majú tiež vlastnosti stromu predchádzajúceho.

(Visited 495 times, 1 visits today)
Share